20 września Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu przez 10 lat (link).

 Glyphosate Renewal Group (GRG) z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia, który opiera się na solidnych, opartych na naukowych podstawach wnioskach Europejskiego Urzędu ds.

 Jak wspomniała Komisja, “glifosat był przedmiotem dwóch kompleksowych ocen od 2012 r., z których obie nie wykazały żadnych obaw wskazujących, że kryteria udzielania zezwoleń określone w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 nie są spełnione”.

 Następnym krokiem jest głosowanie państw członkowskich UE nad wnioskiem Komisji. GRG uważa, że decyzja powinna opierać się na wnioskach naukowych, co doprowadziłoby do głosowania za ponownym zatwierdzeniem.

 Ponowne zatwierdzenie glifosatu wzmocniłoby zaufanie konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego do unijnego systemu regulacji pestycydów, który jest jednym z najbardziej rygorystycznych na świecie. 

Pozwoliłoby to również rolnikom zachować produkty na bazie glifosatu w swoim zestawie narzędzi w ramach zintegrowanych praktyk zarządzania szkodnikami/chwastami, umożliwiając im skuteczne zwalczanie chwastów, przyczyniając się do bezpieczniejszych dostaw żywności.