Z dumą ogłaszamy, że dokumentacja naukowa złożona w ramach procesu ponownego zezwolenia dla glifosatu na terenie UE jest już dostępna publicznie. Dzięki temu bezprecedensowemu krokowi wprowadzającemu większą przejrzystość do procesu regulacyjnego UE, Glyphosate Renewal Group kontynuuje wywiązywanie się ze swoich zobowiązań w zakresie przejrzystości. Więcej na temat naszych zobowiązań do przejrzystości znajdą Państwo tutaj.

Poprzez tę stronę internetową Glyphosate Renewal Group zapewnia nieograniczony dostęp do różnych części obszernej dokumentacji naukowej złożonej 8 czerwca 2020 r. do Assessment Group on Glyphosate (AGG)*. Dokumentacja przedstawia dowody na to, że glifosat stosowany zgodnie
z zaleceniami na etykiecie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz
dla środowiska naturalnego.

Ponadto Glyphosate Renewal Group udostępniła wcześniej dokumentację naukową złożoną w 2012 r. dla uzyskania poprzedniego zezwolenia oraz wszystkie dokumenty wykorzystane w procesie regulacyjnym z 2020 r.: wniosek, notatki ze spotkań oraz korespondencję z Władzami AGG.

Obecnie AGG przeprowadza opartą na badaniach naukowych ocenę pełnej dokumentacji. Jej  celem jest przygotowanie Raportu z Oceny Odnowienia (RAR) na temat bezpieczeństwa glifosatu stosowanego zgodnie z instrukcjami zawartymi na etykietach dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Publikację raportu RAR przewiduje się przed lipcem 2021 r.

Co zawiera dokumentacja naukowa z 2020 r.?

Dokumentacja złożona 8 czerwca do AGG obejmuje zestaw dowodów naukowych potwierdzających bezpieczeństwo glifosatu:

  • Sprawozdania z badań: w dokumentacji z 2020 r. znajduje się około 1500 badań naukowych, z czego 100 to badania nowe. Istnieje możliwość uzyskania kopii sprawozdań z tych badań po wypełnieniu internetowego formularza zamówienia (kliknij tutaj). Jeżeli pragną Państwo uzyskać wszystkie sprawozdania, prosimy o kontakt. W celu zachowania poufności danych i zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dane osobowe
    i ośrodki badawcze są usuwane z dokumentów.

 

  • Podsumowania badań: dokumenty te obejmują informacje takie jak: konstrukcję badań, wykonanie badań oraz wyniki, Dobre Praktyki Laboratoryjne (GLP), równania oraz wyjaśnienia z wytycznych, dane wyjściowe z oprogramowania, sprawozdania z walidacji metod, świadectwa oraz tabele danych. Podsumowania znajdą Państwo tutaj.

 

  • Literatura dostępna publicznie: ta część obejmuje około 12 000 opublikowanych, recenzowanych artykułów na temat glifosatu i jego metabolitów, opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat. Ponieważ badania te nie zostały przeprowadzone przez Glyphosate Renewal Group ani jej członków, możemy jedynie przedstawić ich listę, natomiast z uwagi
    na prawa autorskie nie mamy możliwości powielania ich. Listę dostępnej publicznie literatury znajdą Państwo tutaj.

 

*AGG składa się z organów regulacyjnych z Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji, działających wspólnie jako sprawozdawcy dla dokumentacji dot. glifosatu.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz.