14 października Komitet Stały ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (Komitet PAFF) nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia o rok obecnego zatwierdzenia dla glifosatu.

GRG będzie nadal śledzić kolejne etapy procesu, pozostając w przekonaniu, że zgodnie z propozycją Komisji obecne zatwierdzenie zostanie przedłużone, aby zapewnić Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wystarczający czas na zakończenie trwającej oceny naukowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1107/20091, dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

GRG podkreśla, że w czerwcu 2021 r. wyznaczone państwa członkowskie (Francja, Węgry, Holandia i Szwecja) opublikowały swój projekt sprawozdania z oceny odnowienia (dRAR) dla glifosatu i uznały, że środek ten spełnia kryteria zatwierdzenia.

GRG pokłada zaufanie w proces regulacyjny i będzie nadal w przejrzysty sposób współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi w zakresie starannej oceny wniosków o ponowne zatwierdzenie glifosatu.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem grg@glyphosate.eu.