15 listopada Komitet Odwoławczy nie podjął decyzji w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o przedłużenie o rok obecnego zatwierdzenia dla glifosatu.

GRG jest przekonana, że zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej obecne zatwierdzenie dla glifosatu zostanie przedłużone, aby zapewnić Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wystarczający czas na zakończenie trwającej oceny naukowej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/20091, dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Wszystkie pozostałe substancje czynne ochrony roślin, które wymagały tego rodzaju tymczasowego przedłużenia administracyjnego w UE, uzyskały je.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem grg@glyphosate.eu.