Dziś, tj. 18 sierpnia, Assessment Group on Glyphosate (AGG) poinformowała Glyphosate Renewal Group (GRG) o postanowieniu, że nowa dokumentacja naukowa przedłożona przez GRG w czerwcu jest kompletna i została przyjęta. Oznacza to, że spełnia stosowne wymogi ustanowione przez Rozporządzenie UE w sprawie  ochrony roślin. Oficjalne pisma AGG są dostępne poniżej.

Stanowi to istotny krok w procesie odnowienia zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE. Pozwoli na przejście do następnego etapu: na nadchodzące 11 miesięcy właściwe organy Francji, Węgier, Holandii i Szwecji, tworzące AGG, przeprowadzą opartą na danych naukowych recenzję oraz ocenę naszej dokumentacji. Dokumentacja ta zawiera około 1500 badań naukowych
(z których około 100 jest nowych), około 12 000 opublikowanych artykułów naukowych na temat glifosatu uznanych za istotne dla naukowej oceny substancji, a także dodatkowe dane i informacje o pozytywnym wpływie glifosatu na różnorodność biologiczną.

Zgodnie z założeniami Rozporządzenia UE w sprawie ochrony roślin, 8 czerwca 2020 r. Glyphosate Renewal Group przedłożyła do AGG dokumentację zawierającą dowody naukowe na bezpieczeństwo glifosatu[1]. 10 lipca AGG poprosiła o przekazanie dodatkowych informacji do dokumentacji złożonej przez GRG do dnia 24 lipca. Korespondencja z AGG w tym zakresie zostanie wkrótce udostępniona na niniejszej stronie internetowej.

Po uzyskaniu pozytywnych wniosków AGG w zakresie dopuszczenia dokumentacji dotyczącej glifosatu, GRG dobrowolnie udostępni niepoufną część złożonej dokumentacji na swojej stronie internetowej: zgodnie
z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)[2] dostęp
do dokumentacji będzie miała każda osoba zainteresowana jej treścią.

Pisma AGG nt. dopuszczenia dokumentacji można znaleźć tutaj: WęgrySzwecja, Holandia oraz Francja.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat harmonogramu procesu odnowienia zezwolenia na substancję czynną glifosat w UE (za wyjątkiem wszelkich opóźnień, które mogą wystąpić w szczególnych okolicznościach).

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz