Vandaag op 18 augustus heeft de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG) de Glyphosate Renewal Group (GRG) laten weten dat het nieuwe wetenschappelijke dossier dat in juni werd ingediend door de GRG, volledig en ontvankelijk is. Dit betekent dat het voldoet aan de toepasselijke eisen van de EU-verordening betreffende gewasbescherming. Hieronder vindt u de officiële AGG-brieven.

Dit is een essentiële mijlpaal in de procedure voor de verlenging van de vergunning voor glyfosaat in de EU, die zo naar de volgende fase kan gaan: de komende 11 maanden zullen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden, die deel uitmaken van de AGG, de wetenschappelijk onderbouwde evaluatie en beoordeling van ons dossier uitvoeren. Dit bevat ongeveer 1.500 wetenschappelijke studies (waarvan er ongeveer 100 nieuw zijn), ongeveer 12.000 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over glyfosaat die relevant worden geacht voor de wetenschappelijke evaluatie van de stof, naast aanvullende gegevens en informatie over de positieve impact van glyfosaat op de biodiversiteit.

In overeenstemming met de bepalingen van de EU-verordening betreffende gewasbescherming diende de Glyphosate Renewal Group op 8 juni 2020 [1].een dossier met wetenschappelijk bewijs van de veiligheid van glyfosaat in bij de AGG. Op 10 juli verzocht de AGG om aanvullende informatie bij het dossier die de GRG dienovereenkomstig indiende binnen de gestelde termijn van 24 juli. De correspondentie met de AGG hierover is binnenkort beschikbaar op deze website.

Na de positieve conclusie van de AGG over de ontvankelijkheid van het glyfosaatdossier zal de GRG nu vrijwillig het niet-vertrouwelijke deel van het ingediende dossier toegankelijk maken op zijn website: in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[2] zal gratis toegang worden verleend aan iedereen die geïnteresseerd is in de inhoud ervan.

De AGG-brieven over de ontvankelijkheid vindt u hier:Hongarije, Zweden, Nederland and Frankrijk.

Hieronder vindt u meer informatie over de tijdlijn van de procedure voor de verlenging van de vergunning voor de werkzame stof glyfosaat in de EU (behalve elke vertraging die kan optreden bij uitzonderlijke omstandigheden).

Click here to view the image.

1 1 week voor de uiterste datum van 15 juni, zoals bepaald in deauthorisation process van de EU voor werkzame stoffen

2 Persoonlijke en vertrouwelijke informatie wordt niet bekendgemaakt