Lacunes in de gegevens kunnen worden aangepakt door risicobeperkende maatregelen en voorwaarden bij het verlengen van de goedkeuring. 

Op 26 juli 2023 publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) haar conclusies [link] over de beoordeling van het effect van glyfosaat op de gezondheid van mens, dier en milieu. Daarin werden geen kritieke probleemgebieden geïdentificeerd. 

In de conclusies werden wel verschillende “data gaps” geïdentificeerd; kwesties die niet konden worden afgerond of onopgelost waren. Dit is standaard het geval voor alle stoffen, inclusief biologische stoffen en oplossingen die slechts een beperkt risico dragen.  

De Commissie heeft verklaard dat in het geval van glyfosaat de lacunes in de gegevens kunnen worden aangepakt door risicobeperkende maatregelen en voorwaarden in de hernieuwde goedkeuring. De Glyphosate Renewal Group (GRG) heeft er vertrouwen in dat al deze kwesties kunnen worden aangepakt op het niveau van de lidstaten, gebruik makende van lopende studies. 

Een voorbeeld van een onopgeloste kwestie is biodiversiteit: EU-experts erkenden dat de risico’s van representatieve toepassingen van glyfosaat complex zijn en afhangen van meerdere factoren. Ze erkenden ook dat er geen geharmoniseerde methodologieën zijn voor het uitvoeren van een risicobeoordeling en overeengekomen specifieke beschermingsdoelen. 

EFSA concludeerde dat hoewel de beschikbare informatie geen stellige conclusies toelaat over dit aspect van de risicobeoordeling, risicobeheerders risicobeperkende maatregelen kunnen overwegen. 

Als volgende stap zal de Europese Commissie een verlengingsverslag en een ontwerpverordening aan de lidstaten voorleggen met voorstellen voor het al dan niet verlengen van de toelating van glyfosaat, gebaseerd op de conclusies van EFSA en het Renewal Assessment Report (RAR) dat is opgesteld door de Assessment Group (AGG), bestaande uit de rapporteur lidstaten. 

De vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zullen vervolgens over de ontwerpverordening stemmen in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeder (SCoPAFF).  

Consumenten en het bredere maatschappelijk middenveld kunnen vertrouwen hebben in het EU-systeem voor de regulering van werkzame stoffen in pesticiden, dat tot de strengste ter wereld behoort. De GRG heeft het volste vertrouwen in het regelgevingssysteem van de EU en vertrouwt erop dat het besluit wetenschappelijk onderbouwd is. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de GRG via grg@glyphosate.eu