Op 20 april 2021 vond een virtuele beleidsdialoog plaats, georganiseerd door EURACTIV en ondersteund door de GRG, die een panel van ervaren professionals samenbracht om het actuele onderwerp van de lopende regelgevende verlengingsprocedure voor glyfosaat te bespreken, en de mogelijke gevolgen van de verwijdering hiervan uit de toolbox voor landbouwers.
De panelleden, waaronder een vooraanstaande wetenschapper, twee landbouwers en een GRG-vertegenwoordiger, baseerden de discussie op de wetenschap achter het regelgevingsproces, de rol van glyfosaat in de instandhoudingslandbouw en de ervaringen en noden van de landbouwers.

 

Dr. Emilio Gonzalez, Secretaris-Generaal van de European Conservation Agriculture Federation (ECAF), en professor aan de Land- & Bosbouwschool van de Universiteit van Cordoba focuste op instandhoudingslandbouw en bodemaantasting. Naar zijn mening is glyfosaat een belangrijke tool in de instandhoudingslandbouw, aangezien het grondbewerking vervangt. Hij is ervan overtuigd dat de omgeving waar glyfosaat wordt toegepast, veel veiliger is dan aangetast land en bodem. Volgens Gonzalez heeft grondbewerking onder meer een negatieve invloed op de biodiversiteit.

 

Het panel bracht ook twee landbouwers uit verschillende EU-regio’s samen om hun ervaringen te delen en hun standpunt te geven.
Max Schulman, een graanboer uit Finland, sprak openhartig en zei dat glyfosaat een tool is waarmee hij goede resultaten kan boeken met de minimaal vereiste dosis. Zo kon hij grondbewerkingspraktijken vervangen, hoeft hij minder tijd door te brengen op het veld, minder herbiciden toe te passen en kan hij kosten besparen.
Pedro Gallardo, een graanboer uit Spanje, een andere klimaatregio, vertelde over de uitdagingen waarmee hij op zijn boerderij wordt geconfronteerd, waaronder onkruidproblemen en waterschaarste. Hij schetste de voordelen die hij ziet bij het gebruik van glyfosaat, omdat het een veilige en efficiënte manier is om onkruid onder controle te houden en hem in staat stelt minder water te gebruiken dan met andere middelen die onkruid bestrijden. Deze door de landbouwers geschetste voordelen werden nog duidelijker voor hen, omdat ze allebei een tijdje stopten met het gebruik van glyfosaat. Het gebruik van andere tools leverde niet dezelfde resultaten op. Beide kozen ervoor om weer glyfosaat te gebruiken.

Beide landbouwers benadrukten dat de regelgevers ook moeten luisteren naar de ervaringen en noden van de landbouwers. Samen met de andere panelleden spraken ze hun vertrouwen uit in het regelgevingsproces van de EU en de autoriteiten die de lopende evaluatie uitvoeren.
Karina von Detten, vertegenwoordiger van het GRG-lid Nufarm, benadrukte hoe belangrijk het is dat het evaluatieproces wetenschappelijk gestuurd wordt. Ze verklaarde dat het proces een reeks zeer hoge normen omvat en herhaalde dat de Glyphosate Renewal Group zich engageert voor transparantie. Ze steunde de beweringen van de landbouwers dat ze zonder glyfosaat in hun toolbox meer herbiciden zouden moeten gebruiken en aan grondbewerking zouden moeten doen, om dezelfde resultaten te boeken. Ze verzekerde dat de sector zij aan zij met de landbouwers werkt voor een correct gebruik van glyfosaat en naar de toekomst kijkt door aan alternatieven voor glyfosaat te werken, maar zei dat de sector nog niet zover is. De opname van het evenement vindt u via deze link.