En virtuell politisk dialog anordnad av EURACTIV och stödd av GRG ägde rum den 20 april 2021 och sammanförde en panel av erfarna fackmän för att diskutera den mycket aktuella frågan om den pågående processen för att förlänga godkännandet av glyfosat och de möjliga konsekvenserna av att eliminera det från jordbrukarnas verktygslåda.
Deltagarna i panelen, däribland en framstående vetenskapsman, två jordbrukare och en företrädare för GRG, baserade diskussionen på vetenskapen bakom godkännandeprocessen, vilken roll glyfosat spelar i bevarande jordbruk samt jordbrukares erfarenheter och behov.

Dr Emilio Gonzalez, generalsekreterare för den europeiska sammanslutningen för bevarande jordbruk (ECAF) och professor vid lant- och skogsbruksskolan vid Cordobas universitet, fokuserade på bevarande jordbruk och markförstöring.
Enligt hans åsikt är glyfosat ett viktigt verktyg inom bevarande jordbruk, eftersom det ersätter jordbearbetning, och han underströk att den miljö där glyfosat används är mycket säkrare än förstörda marker och jord. Enligt Gonzalez påverkar jordbearbetning bland annat den biologiska mångfalden negativt

Panelen sammanförde också två jordbrukare från olika EU-regioner som delade med sig av sina erfarenheter och talade utifrån sina perspektiv.

Max Schulman, en spannmålsodlare från Finland, talade öppenhjärtigt och sa att glyfosat är ett verktyg som gör att han kan uppnå goda resultat med minsta möjliga dos. Det ersätter jordbearbetningsmetoder och gör att han kan tillbringa mindre tid på fältet, använda mindre växtskyddsmedel och få lägre kostnader.

Pedro Gallardo, en spannmålsodlare från Spanien – en annan klimatregion, berättade om vilka utmaningar han ställs inför på sin gård, däribland ogräsproblem och vattenbrist. Han redogjorde för vilka fördelar han ser med att använda glyfosat, eftersom det erbjuder ett säkert och effektivt sätt att bekämpa ogräs och gör att han kan använda mindre vatten än med andra verktyg för att bekämpa ogräs. De fördelar jordbrukarna redogjorde för blev än mer uppenbara för dem när de båda två slutade använda glyfosat under några perioder. Att använda andra verktyg gav inte samma resultat och både valde att använda glyfosat igen.

Båda jordbrukarna underströk att tillsynsorganen även borde lyssna till jordbrukarnas erfarenheter och behov. De gav, tillsammans med de andra paneldeltagarna, uttryck för sitt förtroende för EU:s godkännandeprocess och för de myndigheter som genomför den pågående utvärderingen..

Karina von Detten, en representant för Nufarm, en GRG-medlem, framhöll vikten av att garantera att utvärderingsprocessen borde vara vetenskapsdriven. Hon bekräftade att processen inbegriper en uppsättning mycket höga normer och underströk att Glyphosate Renewal Group är fast besluten att tillämpa öppenhet.
Hon stödde jordbrukarnas argument att de utan glyfosat i sin verktygslåda skulle behöva använda mer växtskyddsmedel och jordbearbetning för att nå samma resultat.
Hon försäkrade att branschen arbetar sida vid sida med jordbrukarna för att glyfosat ska användas rätt och ser framåt genom att arbeta på alternativ till glyfosat, men uppgav att branschen inte är där än.

Du hittar en inspelning av evenemanget på denna länk.