Välkommen till vår webbplats. Den 27 april 2020 nystartade vi webbplatsen glyphosate.eu för att ägna åt kommunikation kring glyfosat och dess process för förlängt godkännande i Europeiska unionen (EU). Processen för en förlängning för växtskyddsmedlet glyfosat började i december 2019 med att vi lämnade in ansökan, och ett slutligt beslut är planerat att fattas i december 2022.

De åtta företag som är medlemmar av Glyphosate Renewal Group (GRG) förstår att denna särskilda process röner ett brett intresse och ger tillgång till all den information som ingår i denna process för en förlängning. Det fanns tidigare ingen väg för intresserade intressenter att på ett enkelt sätt få tillgång till de data sökande tillhandahåller till stöd för en förlängd registrering eller för att delta i utvärderingsprocessen. Det ändrar vi på. Med början innan dokumentationen lämnats in tillhandahåller vi protokollen och presentationerna från våra möten med de behöriga tillsynsmyndigheterna (AGG), liksom ansökan med listan över nya studier som genomförs av GRG. Vidare ger vi tillgång till 2012 års glyfosatdokumentation, vilken vid detta tillfälle lämnades in till EU-myndigheterna. Dessutom tillhandahåller vi information specifikt om de områden som tidigare har gett upphov till frågor från allmänheten. Vi kommer via startsidan glyphosate.eu att fortsätta tillhandahålla information som en del av processen..

Vi gör detta för att vi drivs av en ärlig vilja att stödja en så öppen och vetenskapsbaserad process som detta betydelsefulla verktyg förtjänar.

I egenskap av en person som arbetar inom jordbruksindustrin vet jag att jordbrukare eftersträvar hållbara jordbruksmetoder för att producera den mat vi äter och att de behöver tillgång till en rad olika växtskyddsverktyg för att garantera att denna mat blir tillgänglig för oss.

I egenskap av vetenskapsman anser jag att godkännandeprocessen finns här för att tjäna samhället, och ett av sätten att göra det på är att göra de säkerhetsstudier som stödjer tekniker som glyfosat mer öppna för allmänheten.

I egenskap av mamma och någon som älskar att laga mat, vill jag leva i en värld där min familj har tillgång till spannmål av hög kvalitet, färsk frukt och grönsaker som odlas i min närhet och där miljön är skyddad.

I egenskap av ordförande för GRG är jag personligen fast besluten att de beslut som fattas inom ramen för godkännandeprocessen grundas på sund vetenskap och stöds av en öppen, ärlig och samarbetsinriktad dialog mellan alla intressenter, samtidigt som man också respekterar olika åsikter.

Vi hoppas du gillar vår nya webbplats design, och uppskattar navigeringen på den som gör att du snabbt och enkelt hittar inspirerande och nyttig information, tillgång till vetenskapliga studier och mycket mer.

Låt oss gärna få veta om du inte hittar vad du är ute efter – och tveka inte att ge oss dina förslag på annan information eller andra ämnen som skulle kunna höja webbplatsens värde för dig..

Med vänlig hälsning
Cristina Alonso
GRG Board Chair
Head Regulatory Affairs Crop Protection, Bayer AG

April 2020