Den 13 oktober lämnade Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (SCoPAFF), som består av företrädare för EU:s medlemsstater, inget yttrande om EU-kommissionens förslag att förnya godkännandet av glyfosat i EU för ytterligare tio år.

Även om majoriteten av medlemsstaterna röstade för kommissionens förslag kunde ingen kvalificerad majoritet uppnås. Vi förväntar oss att utkastet till förslag nu kommer att hänvisas till en överklagandekommitté.

Glyphosate Renewal Group är fortsatt övertygad om att förnyelsen av godkännandet av glyfosat i slutändan kommer att beviljas, eftersom förslaget bygger på de starka vetenskapligt baserade slutsatserna från de behöriga myndigheterna, inklusive Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), som inte fann något kritiskt problemområde.

EFSA:s slutsatser överensstämmer med de bedömningar som gjorts av ledande tillsynsmyndigheter runt om i världen utifrån nästan 50 års forskning.

Europeiska kommissionens förslag har dessutom antagits efter en lång process, i enlighet med EU:s system för reglering av verksamma ämnen i bekämpningsmedel, ett av de strängaste i världen.

Det förnyade godkännandet av glyfosat skulle göra det möjligt för jordbrukare att behålla glyfosatbaserade produkter i sin verktygslåda som en del av sina integrerade ogräsbekämpningsmetoder, så att de kan bekämpa ogräs effektivt och bidra till en säkrare europeisk livsmedelsförsörjning.

För eventuella frågor, vänligen kontakta grg@glyphosate.eu