Op 20 september publiceerde de Europese Commissie de ontwerp Uitvoeringsverordening voor de verlenging van de toelating van glyfosaat voor 10 jaar (link).
De Glyphosate Renewal Group (GRG) verwelkomt de ontwerpverordening, die voortbouwt op de sterke wetenschappelijk onderbouwde conclusies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

 Zoals vermeld door de Commissie, “is glyfosaat sinds 2012 onderworpen aan twee uitgebreide beoordelingen, die beide geen problemen aan het licht hebben gebracht die erop wijzen dat niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009”.

 De volgende stap is dat de EU-lidstaten stemmen over het voorstel van de Commissie. De GRG is van mening dat de beslissing gebaseerd moet zijn op de wetenschappelijke conclusies, wat zou leiden tot een stem voor hergoedkeuring.

Het opnieuw goedkeuren van glyfosaat zou het vertrouwen van consumenten en maatschappelijke organisaties in het EU-systeem voor het reguleren van pesticide-actieve stoffen, dat een van de strengste ter wereld is, versterken. 

Het zou boeren ook in staat stellen om op glyfosaat gebaseerde producten in hun gereedschapskist te houden als onderdeel van geïntegreerde bestrijding van ongedierte en onkruid, waardoor ze onkruid effectief kunnen bestrijden en bijdragen aan een veiligere voedselvoorziening.