Met trots kondigen we aan dat het wetenschappelijke dossier, ingediend in het kader van de EU-procedure voor de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat, nu openbaar beschikbaar is. Met deze ongekende stap, die het regelgevingsproces in de EU transparanter maakt, komt de Glyphosate Renewal Group zijn transparantieverplichtingen verder na. Lees hier meer over ons engagement voor transparantie.

Via deze website verleent de Glyphosate Renewal Group onbeperkte toegang tot de verschillende delen van het robuuste wetenschappelijke dossier dat op 8 juni 2020 werd ingediend bij de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG)* en bewijst dat glyfosaat geen risico inhoudt voor de menselijke gezondheid en het milieu wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket.

Daarnaast heeft de Glyphosate Renewal Group het in 2012 ingediende wetenschappelijke dossier voor de eerdere vergunning en alle officiële documenten van het regelgevingsproces uit 2020 al openbaar gemaakt: de aanvraag, de notulen van de vergaderingen en de correspondentie van de AGG met de autoriteiten.

De AGG zal nu een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van het volledige dossier maken met het doel een beoordelingsverslag over de verlenging (RAR) uit te brengen, met conclusies over de veiligheid van glyfosaat voor de menselijke gezondheid en het milieu bij gebruik in overeenstemming met de instructies op het etiket, die voor juli 2021 zullen worden gepubliceerd.

Wat houdt het wetenschappelijke dossier 2020 in?

Het dossier dat op 8 juni werd ingediend bij de AGG, bevat wetenschappelijk bewijs over de veiligheid van glyfosaat:

  • Studierapporten: in het dossier 2020 zijn ongeveer 1.500 wetenschappelijke studies opgenomen, waarvan er 100 nieuw zijn. Het is mogelijk om een kopie van deze studierapporten te verkrijgen door het online bestelformulier in te vullen (klik hier). Neem contact met ons op als u alle studierapporten wilt ontvangen. Omwille van gegevensbescherming en in overeenstemming met de bestaande wetgeving zijn alle persoonlijke informatie en testfaciliteiten verwijderd uit de documenten.
  • Samenvattingen van de studies: deze documenten bevatten informatie zoals de testopstelling, uitvoering en resultaten van testen, Good Laboratory Practice (GLP), vergelijkingen en toelichtingen uit richtlijnen, softwareoutputs, methodevalidatierapporten, certificaten en gegevenstabellen. Hier vindt u de samenvattingen.
  • Publieke literatuur: deze omvat ongeveer 12.000 gepubliceerde wetenschappelijke peer-reviewed artikelen over glyfosaat en de relevante metabolieten ervan, die in de afgelopen 10 jaar werden gepubliceerd. Aangezien deze studies niet werden uitgevoerd door de Glyphosate Renewal Group of haar leden, kunnen we ze alleen opsommen, maar mogen we ze niet reproduceren om auteursrechtelijke redenen. Hier vindt u de publieke literatuur.


*De AGG bestaat uit de regelgevende instanties van Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden, die gezamenlijk optreden als rapporteurs voor het glyfosaatdossier.

Klik hier om de afbeelding te bekijken.