Transparency

Wat is de Glyphosate Renewal Group

De Glyphosate Renewal Group (GRG) is een verzameling van bedrijven die de EU-vergunning voor de werkzame stof glyfosaat in 2022 willen verlengen door hun middelen en inspanningen te bundelen om een enkel dossier op te stellen met alle wetenschappelijke studies en informatie over de veiligheid van glyfosaat.

De Glyphosate Renewal Group (GRG) is een verzameling van bedrijven die de EU-vergunning voor de werkzame stof glyfosaat in 2022 willen verlengen. Daartoe bundelen de bedrijven die lid zijn van de Glyphosate Renewal Group, hun middelen en inspanningen om een enkel dossier op te stellen met de wetenschappelijke studies en informatie over de veiligheid van glyfosaat.

Dit dossier wordt aan de beoordelende lidstaten en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voorgelegd als onderdeel van de EU-regelgevingsprocedure om de vergunning voor glyfosaat en producten die glyfosaat bevatten te verlengen op de EU-markt.

Eind 2019 veranderde Glyphosate Task Force 2 zijn naam in GRG om verwarring met eerdere indieningen voor glyfosaat te voorkomen.

De leden van de GRG zijn Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. .