Transparency

Vad är Glyphosate Renewal Group

Arbetsgruppen för glyfosat har åtagit sig att bidra till alla relevanta aspekter av EU-förfarandet för att omvärdera och godkänna glyfosat i EU. Glyphosat Task Force kommer att göra det på ett sakligt, vetenskapligt och öppet sätt.

Denna dokumentation lämnas till de utvärderande medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) som en del av EU:s reglerande förfarande för att fortsätta godkännandet av glyfosat och glyfosathaltiga produkter på EU-marknaden.

GRG bytte namn från Glyphosat Task Force 2 i slutet av 2019 för att undvika förväxling med tidigare glyfosatinlämningar.

Medlemmar i GRG är Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG.