Transparency

Czym jest Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE dla substancji aktywnej glifosatu w 2022 roku. W tym celu, firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby i wysiłki, aby przygotować wspólną dokumentację zawierającą badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE dla substancji aktywnej glifosatu w 2022 roku. W tym celu, firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby i wysiłki, aby przygotować wspólną dokumentację zawierającą badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Dokumentacja ta zostanie przekazana Krajom Członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach procedury regulacyjnej UE celem uzyskania kontynuacji zezwolenia dla glifosatu oraz produktów zawierających glifosat na rynku UE.

GRG zmieniła swoją nazwę z Glyphosate Task Force 2 pod koniec 2019 roku, aby uniknąć pomyłek z poprzednimi wnioskami dot. glifosatu.

Aktualnymi członkami GRG są: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Industrias Afrasa S.A., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. GRG chętnie przyjmuje zainteresowanie dołączeniem innych firm wspierających odnowę zezwolenia dla glifosatu.