Transparency

Czym jest Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE dla substancji aktywnej glifosatu w 2022 roku. W tym celu, firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby i wysiłki, aby przygotować wspólną dokumentację zawierającą badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE dla substancji czynnej glifosat w 2022 r. W tym celu, firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby oraz wiedzę, aby przygotować wspólną dokumentację zawierającą badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Dokumentacja ta została przekazana krajom członkowskim oceniającym ten wniosek oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach procedury regulacyjnej UE. Celem jest uzyskanie ponownego zezwolenia dla glifosatu oraz produktów zawierających glifosat na rynku UE.

GRG zmieniła swoją nazwę z Glyphosate Task Force 2 pod koniec 2019 r., aby uniknąć pomyłek z poprzednimi wnioskami dot. glifosatu.

Obecnymi członkami GRG są: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Industrias Afrasa S.A., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. GRG zaprasza inne firmy zainteresowane wsparciem odnowienia zezwolenia dla glifosatu.