Transparency

Czym jest Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, będących producentami środków ochrony roślin, która złożyła wspólny wniosek dotyczący odnowienia zezwolenia UE substancji czynnej glifosat w 2023 r. Firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby oraz wiedzę, w obszarze przygotowania wspólnej dokumentacji zawierającej badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Pełna dokumentacja przygotowana przez wnioskodawców została przekazana krajom członkowskim oceniającym ten wniosek oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach procedury regulacyjnej UE. Celem jest uzyskanie ponownego zezwolenia dla glifosatu oraz produktów zawierających glifosat na rynku UE.

GRG zmieniła swoją nazwę z Glyphosate Task Force 2 pod koniec 2019 r., aby uniknąć pomyłek z poprzednimi wnioskami dot. glifosatu.

Członkami GRG są: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG.