Transparency

Dokumentacja naukowa

W poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku Glyphosate Renewal Group przedłożyła dokumentację naukową przedstawiającą ocenę bezpieczeństwa glifosatu do Assessment Group on Glyphosate. Ta dokumentacja naukowa zawiera wszystkie dokumenty regulacyjne i publikacje naukowe wymagane do odnowienia rejestracji glifosatu zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym pestycydów*

W poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku Glyphosate Renewal Group przedłożyła dokumentację naukową przedstawiającą ocenę bezpieczeństwa glifosatu do Assessment Group on Glyphosate. Ta dokumentacja naukowa zawiera wszystkie dokumenty regulacyjne i publikacje naukowe wymagane do odnowienia rejestracji glifosatu zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym pestycydów*

Centralną częścią procesu regulacyjnego mającego na celu uzyskanie zezwolenia na stosowanie i wprowadzanie do obrotu glifosatu w UE jest przedłożenie dowodów naukowych potwierdzających jego bezpieczeństwo właściwym organom krajowym i europejskim.

Glyphosate Renewal Group (GRG) przedłożyła dokumentację naukową celem recenzji i oceny ryzyka do Assessment Group on Glyphosate (AGG), składającej się z organów regulacyjnych z Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji. Dokumentacja ta zawiera 100 nowych badań, odpowiednią literaturę dostępną publicznie i streszczenia badań, które potwierdzają bezpieczeństwo glifosatu.

Te nowe publikacje naukowe potwierdzają dowody przedstawione podczas poprzedniego procesu odnawiania (2012–2017), którego wynikiem było ponowne zatwierdzenie glifosatu w UE na okres pięciu lat.

Poprzez niniejszą stronę, Glyphosate Renewal Group zapewniła łatwy dostęp do publicznej części dokumentacji oraz pełnych raportów z badań przedłożonych w 2012 roku, do których GRG ma dostęp i prawa do rozpowszechniania.

Po niedawnym przedłożeniu Dokumentacji naukowej na rok 2020 również wszystkie nowe raporty z badań zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej za pośrednictwem prostej procedury zamawiania online. W obu przypadkach niektóre informacje dot. produkcji, niezwiązane z bezpieczeństwem oraz dane osobowe nie są ujawniane.

* Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 21 października 2009 r. o wprowadzaniu środków ochrony roślin na rynek.