22 grudnia 2022 roku Komitet Naukowy ds. Zdrowia, Środowiska i Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER) opublikował ostateczną opinię naukową dotyczącą „Projektu środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych zgodnie z ramową dyrektywą wodną” w sprawie glifosatu – dostępną tutaj lub po kliknięciu na poniższą ikonę.

Oświadczenie GRG w sprawie projektu opinii SCHEER jest dostępne tutaj (w języku angielskim)