Protokoły ze spotkań

Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie substancji czynnej wnioskodawca ma możliwość spotkania się z państwami członkowskimi pełniącymi funkcję sprawozdawcy (AGG) oraz z EFSA w celu omówienia zagadnień proceduralnych i naukowych oraz uzyskania wskazówek. Te tak zwane „spotkania przed złożeniem wniosku” odbywają się w drodze telekonferencji lub spotkań osobistych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uczestniczy w tych spotkaniach w roli obserwatora, udzielając w razie potrzeby wsparcia Assessment Group on Glyphosate. Dotychczas Glyphosate Renewal Group przeprowadziła dwie telekonferencje i dwa spotkania osobiste z Assessment Group. Prezentacje omawiane podczas tych spotkań, a także protokoły zostaną opublikowane na tej stronie internetowej oraz równolegle na stronie internetowej Assessment Group on Glyphosate. Wnioskodawca może poprosić o spotkanie poprzedzające złożenie wniosku w celu omówienia technicznych aspektów procesu odnowienia, a także uzyskania wskazówek dotyczących poprawy jakości dokumentacji.
Transparency

Spotkanie po złożeniu wniosku 26 sierpnia 2020 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 4 czerwca 2020 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 16 kwietnia 2020 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 11 grudnia 2019 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 4 lipca 2019 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 17 i 18 października 2019 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 27 września 2019 r.