Komunikacja z władzami

Na tej stronie znajdą Państwo kopie korespondencji pomiędzy Glyphosate Renewal Group a organami regulacyjnymi zaangażowanymi w proces odnawiania zezwolenia UE na glifosat. Stała komunikacja między zaangażowanymi stronami jest normalną praktyką procesów regulacyjnych. Czasami potrzebna jest pisemna wymiana informacji w celu dostarczenia wyjaśnień, bez czekania na formalne spotkania. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem względem przejrzystości, Glyphosate Renewal Group będzie upubliczniać treść korespondencji z Assessment Group on Glyphosate (AGG) oraz innymi organami regulacyjnymi.
Transparency

Opłaty urzędowe za naukową ocenę dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu

Poniżej znajduje się podsumowanie opłat urzędowych w zakresie naukowej oceny dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu. Będąc wnioskodawcą w zakresie tego odnowienia, Glyphosate Renewal Group (GRG) uwzględnia przegląd stosownych opłat urzędowych w ramach zapewnienia maksymalnej przejrzystości. Poniższe podsumowanie jest oparte na korespondencji uprzejmie dostarczonej przez Assessment Group on Glyphosate (AGG) dla GRG.

Inicjatywa przejrzystości GRG

GRG zaproponowała publiczne udostępnienie dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu w 2020 r. a także nowych sprawozdań z badań. GRG zaprosiła EFSA do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Wymiana korespondencji pomiędzy GRG/AGG w zakresie dopuszczenia dokumentacji badawczej

18 sierpnia 2020 r. organy regulacyjne z Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji tworzące Assessment Group on Glyphosate (AGG), poinformowały Glyphosate Renewal Group (GRG), że przedłożona przez nią w czerwcu dokumentacja naukowa dotycząca glifosatu spełnia wymogi formalne. Teraz AGG rozpocznie opartą na badaniach naukowych ocenę bezpieczeństwa glifosatu.

Odpowiedź GRG na zapytanie ANSES w sprawie materiału badawczego

Odpowiedź GRG na wniosek ANSES France dotyczący pozyskiwania substancji czynnej glifosat oraz prośba o dalsze informacje dotyczące planu badań ANSES w zakresie charakterystyki potencjału rakotwórczego glifosatu.

Wymiana korespondencji pomiędzy GRG/AGG w zakresie potencjalnego wpływu COVID

Wymiana korespondencji pomiędzy GRG/AGG w zakresie potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na przygotowania i termin przedłożenia dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu.