Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ως στόχο τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά 50% έως το 2030. Η ψηφιακή γεωργία μπορεί να αποτελέσει μέρος της εργαλειοθήκης για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό αναγνωρίστηκε και από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA): σε μια σε βάθος ανάλυση με θέμα «Γεωργία χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα» (διαθέσιμη εδώ) που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019, η STOA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η γεωργία ακριβείας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεπισκόπησης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μπορεί επίσης να συμβάλει στην πιο στοχευμένη εφαρμογή και τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

Ήδη από το 2014, μια έρευνα που διεξήχθη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε ότι «η Γεωργία ακριβείας είναι μια προσέγγιση της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση την πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της γεωργικής διαδικασίας μέσω της ακριβούς διαχείρισης κάθε βήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η Γεωργία Ακριβείας μπορεί να παρέχει μια διαχειριστική προσέγγιση που βελτιστοποιεί τόσο την αγροτική παραγωγή όσο και την κερδοφορία που είναι ο βασικός στόχος των περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, μέρος της κερδοφορίας μπορεί να προέλθει από τη μειωμένη χρήση εισροών (μηχανημάτων, εργατικού δυναμικού, λιπασμάτων, χημικών, σπόρων, νερού, ενέργειας κ.λπ.), οδηγώντας τόσο σε εξοικονόμηση κόστους όσο και σε περιβαλλοντικά οφέλη».