Ο λόγος για τον οποίο η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται τόσο ευρέως είναι επειδή είναι εξίσου ασφαλής, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, και αποτελεσματική στη διαχείριση χωροκατακτητικών ζιζανίων. Αν και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη γλυφοσάτη, η αποτελεσματικότητά της παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της καλής υγείας και παραγωγικότητας των καλλιεργειών.

Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες για θρεπτικά στοιχεία, νερό, οξυγόνο και ηλιακό φως και μπορούν επίσης να αποτελέσουν φορέα άλλων εχθρών των καλλιεργειών, όπως έντομα και ασθένειες. Αυτή η μάχη για τη ζωή μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργειών επιβραδύνει ή παρεμποδίζει την ανάπτυξη των καλλιεργειών, απειλώντας έτσι το καλό αποτέλεσμα της συγκομιδής και τα έσοδα των γεωργών. Η γλυφοσάτη λειτουργεί με πολύ στοχευμένο τρόπο για την καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ζιζανίων και τη διατήρηση της απόδοσης των γεωργών.

Για ορισμένες καλλιέργειες, έχει υπολογιστεί η επίδραση της κατάργησης της γλυφοσάτης. Για ορισμένες βασικές καλλιέργειες στην Ευρώπη, ο αντίκτυπος στις συγκομιδές θα ήταν σοβαρός:

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα.