Εκτιμάται ότι χωρίς τη γλυφοσάτη η παραγωγή σίτου στην ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 24 εκατομμύρια τόνους. Μείωση της απόδοσης κατά 8-18% θα καταγραφεί για το σιτάρι και παρόμοιο ποσοστό μείωσης (8-19%) θα επηρεάσει το κριθάρι.

Σε επίπεδο ΕΕ, η σταδιακή κατάργηση της γλυφοσάτης στην παραγωγή σιταριού, θα μεταφραζόταν σε αύξηση του κόστους έως και 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο, η οποία θα προέκυπτε τόσο από τη μείωση της αγροτικής παραγωγής (και συνεπώς των εσόδων) όσο και από το υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των Ιταλών γεωργών το 2017 προβλέπει μείωση της απόδοσης κατά 20% για το καλαμπόκι, που αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων ύψους 494 ευρώ ανά 10 στρέμματα. Με περίπου 6.600.000 στρέμματα για καλαμπόκι το 2017, η ζημία θα ανερχόταν σε περίπου 326 εκατ. ευρώ. Για το σκληρό σιτάρι, η ζημία θα αντιστοιχούσε στο 33% της απόδοσης και σε αντίστοιχη μείωση των εσόδων κατά 399 ευρώ ανά δέκα στρέμματα. Με περίπου 12,7 εκατ. στρέμματα σκληρού σιταριού το 2017, η ζημία θα ανερχόταν σε περίπου 506 εκατ. ευρώ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα.