Εκτιμάται ότι χωρίς τη γλυφοσάτη η παραγωγή σταφυλιών στην ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 4,7 εκατομμύρια τόνους. Για την καλλιέργεια αυτή θα καταγραφόταν μείωση της απόδοσης κατά 1-3%.

Σε επίπεδο ΕΕ, η σταδιακή κατάργηση της γλυφοσάτης στα αμπέλια, θα μεταφραζόταν σε αύξηση του κόστους έως και 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο, η οποία θα προέκυπτε τόσο από τη μείωση της αγροτικής παραγωγής (και συνεπώς των εσόδων) όσο και από το υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των Ιταλών γεωργών το 2017 προβλέπει αύξηση του κόστους παραγωγής, σε περίπτωση σταδιακής κατάργησης της γλυφοσάτης, κατά +177% κατά μέσο όρο. Ειδικότερα, το κόστος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 125 ευρώ ανά δέκα στρέμματα, εάν χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές χημικές ουσίες, και κατά 263 ευρώ ανά δέκα στρέμματα, εάν επιλεγεί η πλήρως μηχανική διαχείριση των ζιζανίων ως εναλλακτική λύση στη γλυφοσάτη.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα.