Εκθέσεις Μελετών για τη Γλυφοσάτη

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο και να ζητήσετε αντίγραφο όλων των εκθέσεων σχετικά με τις νέες μελέτες για τη γλυφοσάτη που ανατέθηκαν από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης ή τις εταιρείες-μέλη της για τον Επιστημονικό Φάκελο του 2020. Ο εν λόγω φάκελος υποβλήθηκε στην Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης στις 8 Ιουνίου 2020 για να ζητηθεί η ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ μετά τη λήξη της ισχύος της τον Δεκέμβριο του 2022.

Επίσης, σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο και να ζητήσετε αντίγραφο όλων των εκθέσεων σχετικά με τις μελέτες για τη γλυφοσάτη που ανέθεσε ο προκάτοχός μας, η Ομάδα Εργασίας για τη Γλυφοσάτη (Glyphosate Task Force), για την αίτηση που υποβλήθηκε το 2012. Οι εν λόγω μελέτες αποτελούσαν μέρος του επιστημονικού φακέλου που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές το 2012 για να αποδειχθεί η ασφάλεια της γλυφοσάτης και να ζητηθεί η άδεια της ΕΕ.

Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε και να εξετάσετε οποιαδήποτε από τις πλήρεις εκθέσεις μελετών από την υποβολή του 2012 ή την πρόσφατη υποβολή του 2020 μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στους καταλόγους αναφοράς που μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω. Εάν επιθυμείτε να λάβετε όλες μαζί τις εκθέσεις μελετών από την υποβολή για το 2020, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας αναφέροντας τον οργανισμό σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την ισχυρή δέσμευσή της για διαφάνεια, παρέχοντας πρόσβαση στους φακέλους του 2012 και του 2020, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης δημοσίευσης του καταλόγου των νέων μελετών που ανατέθηκαν και της αλληλογραφίας με τις αρχές.

Τα μη μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης που χρειάζεται να αναφέρουν προστατευόμενα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στις κοινές μελέτες μας για να υποστηρίξουν την αίτησή τους για αδειοδότηση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ) με γλυφοσάτη μπορούν να βρουν το λεπτομερές πλαίσιο για την πρόσβαση στις μελέτες στη σελίδα Ο Επιστημονικός Φάκελος στις Κατευθυντήριες Γραμμές για μη Μέλη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης σχετικά με την Πρόσβαση στις Μελέτες.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Για λόγους προστασίας του απορρήτου των δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα προσωπικά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις δοκιμών των μελετών σε σπονδυλωτά έχουν διαγραφεί από τα έγγραφα.