Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι ο επιστημονικός φάκελος, ο οποίος υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας επανέγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ, είναι πλέον διαθέσιμος στο κοινό. Με αυτό το πρωτοφανές βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια στην κανονιστικήδιαδικασία της ΕΕ, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης εκπληρώνει περαιτέρω τις δεσμεύσεις της για τη διαφάνεια. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας για τη διαφάνεια εδώ.

Μέσω του παρόντος ιστότοπου, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στα διάφορα μέρη του εμπεριστατωμένου επιστημονικού φακέλου που υποβλήθηκε στις 8 Ιουνίου 2020 στην Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG)* και αποδεικνύει ότι η γλυφοσάτη δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Επιπλέον, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης έχει ήδη δημοσιοποιήσει τον επιστημονικό φάκελο που υποβλήθηκε το 2012 για την προηγούμενη αδειοδότηση και όλα τα επίσημα έγγραφα της κανονιστικής διαδικασίας για το 2020: την αίτηση, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και την αλληλογραφία με τις αρχές από την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης.

Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης θα προβεί τώρα σε επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση του πλήρους φακέλου με στόχο την έκδοση Έκθεσης Αξιολόγησης της Ανανέωσης (RAR), με τα συμπεράσματά της σχετικά με την ασφάλεια της γλυφοσάτης όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από τον Ιούλιο του 2021.

Τι περιλαμβάνει ο επιστημονικός φάκελος για το 2020;

Ο φάκελος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουνίου στην Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης περιλαμβάνει επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια της γλυφοσάτης:

  • Εκθέσεις μελετών: υπάρχουν περίπου 1.500 επιστημονικές μελέτες στον φάκελο του 2020, εκ των οποίων οι 100 είναι νέες. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των εκθέσεων αυτών των μελετών συμπληρώνοντας τη διαδικτυακή φόρμα παραγγελίας (κάνοντας κλικ εδώ). Εάν επιθυμείτε να λάβετε όλες τις εκθέσεις για τις μελέτες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για λόγους προστασίας του απορρήτου των δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα προσωπικά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις δοκιμών διαγράφηκαν από τα έγγραφα.
  • Περιλήψεις των μελετών: τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το πρωτόκολλο της δοκιμής, η εκτέλεση της δοκιμής και τα αποτελέσματά της, η Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική (ΟΕΠ), εξισώσεις και επεξηγήσεις από κατευθυντήριες γραμμές, αποτελέσματα λογισμικού, εκθέσεις επικύρωσης μεθόδων, πιστοποιητικά και πίνακες δεδομένων. Βρείτε τις συνόψεις εδώ.
  • Δημόσια βιβλιογραφία: περιλαμβάνει περίπου 12.000 επιστημονικά, αξιολογημένα από ομοτίμους, άρθρα για τη γλυφοσάτη και τους σχετικούς μεταβολίτες της που δημοσιεύθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. Δεδομένου ότι οι μελέτες αυτές δεν διεξήχθησαν από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης ή τα μέλη της, μπορούμε μόνο να τις παραθέσουμε, αλλά δεν μας επιτρέπεται να αναπαράγουμε το περιεχόμενό τους λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Βρείτε τη δημόσια βιβλιογραφία εδώ.


*Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης αποτελείται από τις ρυθμιστικές αρχές της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, οι οποίες ενεργούν από κοινού ως Εισηγητές για τον φάκελο της γλυφοσάτης.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα .