Οι επικονιαστές είναι κρίσιμοι για τα παγκόσμια οικοσυστήματα και τη βιώσιμη γεωργία. Από τις 115 κορυφαίες παγκόσμιες καλλιέργειες που καταναλώνονται από τον άνθρωπο, οι 87, σε κάποιο βαθμό, γονιμοποιούνται από έντομα. Εκτός από τις μέλισσες, οι μύγες, οι πεταλούδες, τα σκαθάρια, οι σφήκες, οι σκώροι, τα μυρμήγκια και άλλα έντομα δρουν ως επικονιαστές.

Οι αποικίες μελισσών έχουν αυξηθεί παγκοσμίως κατά 85% από τη δεκαετία του 1960. Η συνεχής ανάπτυξή τους είναι σημαντική για τη διασφάλιση των υπηρεσιών επικονίασης στη γεωργία, τόσο για την εκτροφή φυτών όσο και για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και βιοκαυσίμων.