Υπάρχει συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων ότι οι συνεχώς αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι η κύρια πηγή για την κλιματική αλλαγή. Όλοι συμβάλλουμε στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από υψηλά επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου όπως το διοξείδιο του άνθρακα που συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου.

Στη γεωργία, η άροση (όργωμα), τα λιπάσματα, τα καύσιμα και άλλα εργαλεία προκαλούν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, μεταξύ των βιομηχανιών, η γεωργία κατέχει μοναδική θέση με την ικανότητά της να αφαιρεί τόσα αέρια θερμοκηπίου όσα εκπέμπει.

Το Glyphosate δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους χωρίς να χρειάζεται όργωμα ή όργωμα. Όταν οι αγρότες δεν καλλιεργούν ή μειώνουν την άροση (όργωμα), βοηθούν το έδαφος να διατηρεί υψηλότερα επίπεδα νερού και υγρασίας. Η αυξημένη υγρασία στο έδαφος σημαίνει ότι το νερό της βροχής μπορεί εύκολα να απορροφηθεί από τις καλλιέργειες και μειώνει την απορροή που με τη σειρά του μειώνει την ανάγκη για άρδευση. Επιπλέον, η αυξημένη χρήση καυσίμου και η μειωμένη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος θα οδηγούσαν σε αύξηση των εκπομπών άνθρακα, ίση με την προσθήκη 11,77 εκατομμυρίων αυτοκινήτων στους δρόμους.