Όταν μιλάμε για την προστασία των καλλιεργειών, βοηθάμε να καταλάβουμε πρώτα τι αντιμετωπίζουν οι αγρότες στα χωράφια τους. Τα ζιζάνια είναι μια συνεχής πρόκληση για τους αγρότες. Όχι μόνο μπορούν να κλέψουν θρεπτικά συστατικά, νερό και το φως του ήλιου από τις καλλιέργειες, αλλά τα ζιζάνια μπορούν να φράξουν τις αρδεύσεις, να φιλοξενήσουν έντομα και να αφήσουν σπόρους και θραύσματα ζιζανίων στις συγκομισμένες καλλιέργειες.

Τα ζιζάνια με τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστούν από τα τυπικά φυτά της ποικιλίας κήπου. Τα ζιζάνια όπως το μαύρο γρασίδι, για παράδειγμα, μπορούν να δεκαπλασιαστούν κάθε χρόνο εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία. Οι υψηλοί πληθυσμοί μαύρου χόρτου μπορούν να μειώσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών έως και 70%. [1]

Στα 40 χρόνια χρήσης του, το glyphosate έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για τους αγρότες που θέλουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να εξασφαλίσουν πιο παραγωγικές σοδειές και να διατηρήσουν το περιβάλλον.

Το glyphosate εφαρμόζεται σε ζιζάνια και ανεπιθύμητη βλάστηση. εισέρχεται στο ζιζάνιο μέσω του φυλλώματος, κατανέμεται σε όλο το φυτό, συμπεριλαμβανομένων των ριζών, και σκοτώνει όλα τα ευαίσθητα ζιζάνια που έχουν υποστεί επεξεργασία με μία μόνο εφαρμογή.

Όπως με κάθε ζιζανιοκτόνο, ο αγρότης επιλέγει τον σωστό χρόνο εφαρμογής (π.χ. πριν από τη φύτευση, μετά τη συγκομιδή) για να εφαρμόσει το glyphosate. Οι καλλιέργειες ανθεκτικές στη γλυφοσάτη δίνουν στους αγρότες την ευελιξία να εφαρμόζουν ζιζανιοκτόνα τη σωστή στιγμή και στις σωστές ποσότητες χωρίς να επηρεάζουν την υγεία της καλλιέργειας. Εάν η καλλιέργεια δεν είναι ανεκτική στη γλυφοσάτη, θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο όπως τα ζιζάνια στο χωράφι και θα πεθάνει. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη καλλιέργεια ανθεκτική στο glyphosate, οι αγρότες μπορούν να εφαρμόσουν glyphosate κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου με τεχνικές εφαρμογής ακριβείας, όπως θωρακισμένος ψεκασμός ή επεξεργασία κηλίδων για τον έλεγχο των ζιζανίων, αποφεύγοντας τη ζημιά στην καλλιέργεια.

Μετά από μια εφαρμογή, το glyphosate συνδέεται στενά με τα σωματίδια του εδάφους και δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγξει τα ζιζάνια. Τα μικρόβια του εδάφους αποδομούν το glyphosate και δεν παραμένει στο περιβάλλον. Το glyphosate δεν έχει ζιζανιοκτόνο δράση μόλις φτάσει στο έδαφος και επομένως δεν υπάρχει μακροχρόνια έκθεση στα φυτά.