Γεωργία ακριβείας

Γεωργία ακριβείας

Τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι εκκλήσεις αυτές υποστηρίζονται πλέον σθεναρά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η πρόσφατα δημοσιευμένη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα προτείνουν έναν στόχο μείωσης του κινδύνου και της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως το 2030. Αυτό που μερικές φορές υποτιμάται είναι ότι οι χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταφεύγουν στη χρήση αυτών των προϊόντων από ανάγκη, για να αποτρέψουν τις απώλειες καλλιεργειών λόγω εντόμων, ασθενειών και ζιζανίων.

Η δυνατότητα να μειώσουν την ανάγκη για εισροές που πρέπει να αγοράσουν σε συνδυασμό με σταθερή ή και βελτιωμένη παραγωγικότητα των καλλιεργειών είναι σίγουρα κάτι που οι γεωργοί θα έβρισκαν ελκυστικό.

Μια συμβιβαστική λύση που επιτρέπει τη μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στην προκειμένη περίπτωση ζιζανιοκτόνων με βάση τη γλυφοσάτη, διατηρώντας παράλληλα την υγεία των καλλιεργειών και την καλή απόδοση, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών γεωργίας ακριβείας που κάνουν χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Τεχνολογίες εφαρμογής ακριβείας

Υπάρχουν νέες τεχνολογίες που καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του εδάφους από απόσταση, αναλύουν τις ψηφιακές εικόνες που παράγουν και χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να εντοπίσουν την ανάγκη χρήσης ζιζανιοκτόνων ή λιπασμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του αγρού που επιτηρούν.

Διαβάστε περισσότερα Τεχνολογίες εφαρμογής ακριβείας