Είναι φυσιολογικό οι καλλιέργειες να περιέχουν πολύ μικρές ποσότητες (ίχνη) στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο καλλιεργούνται. Χάρη στη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας, οι ειδικοί είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύουν ορισμένες ουσίες σε μονάδες τόσο μικρές όσο το ένα δισεκατομμυριοστό του γραμμαρίου. Για λόγους σύγκρισης, ένα δισεκατομμυριοστό του γραμμαρίου αντιστοιχεί σε μια σταγόνα νερού σε μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Αυτές οι εξελίξεις δίνουν στους επιστήμονες μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αυστηρούς κανόνες για τα κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα. Η EPA των ΗΠΑ και η EFSA θέτουν όρια ημερήσιας έκθεσης τουλάχιστον 100 φορές χαμηλότερα από τα επίπεδα που αποδείχθηκαν ότι δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε μελέτες ασφαλείας.

Τα επίπεδα που μερικές φορές συναντώνται στα τρόφιμα είναι απίστευτα μικρά και απέχουν πολύ από οποιοδήποτε επίπεδο ανησυχίας.

Στην πραγματικότητα, θα μπορούσατε να καταναλώνετε τον εξωπραγματικό αριθμό των 450 κουτιών δημητριακών πρωινού κάθε 24 ώρες για το υπόλοιπο της ζωής σας εξακολουθώντας να βρίσκεστε σε ένα επίπεδο έκθεσης στη γλυφοσάτη που θεωρείται ασφαλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).