Εκτιμάται ότι χωρίς τη γλυφοσάτη η παραγωγή πατάτας στην ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 10,4 εκατομμύρια τόνους.

Σε επίπεδο ΕΕ, η σταδιακή κατάργηση της γλυφοσάτης στην παραγωγή πατάτας, θα μεταφραζόταν σε αύξηση του κόστους έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο, η οποία θα προέκυπτε τόσο από τη μείωση της αγροτικής παραγωγής (και συνεπώς των εσόδων) όσο και από το υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η καλλιεργούμενη έκταση πατάτας στην ΕΕ βρίσκεται σε μακροχρόνια πτώση και μειώθηκε σχεδόν στο ήμισυ μεταξύ 2000 και 2018. Παράλληλα, η συγκομιδή πατάτας στην ΕΕ μειώθηκε κατά πάνω από ένα τρίτο κατά την ίδια περίοδο. Στην περίπτωση της πατάτας, είναι επομένως σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί της ΕΕ είναι εφοδιασμένοι με όλα τα εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν υψηλή παραγωγικότητα και δίκαια εισοδήματα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι γενικές πτωτικές τάσεις της καλλιέργειας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα.