Αγροοικονομικά ζητήματα

Αγροοικονομικά ζητήματα

Η γλυφοσάτη, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, δεν είναι μόνο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση ζιζανίων σε γεωργικές εκτάσεις και σε περιβάλλοντα που δεν προορίζονται για καλλιέργειες, αλλά είναι επίσης ένα εργαλείο που συμβάλλει στην αποδοτικότητα για πολλούς Ευρωπαίους γεωργούς.

Χάρη στις ιδιότητές της και τις συνιστώμενες μεθόδους εφαρμογής, η γλυφοσάτη μειώνει το κόστος που σχετίζεται με τη χρήση λιπασμάτων, τη χρήση μηχανημάτων που καταναλώνουν καύσιμα και εργατικού δυναμικού, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα της συγκομιδής.

Εάν το εξετάσουμε από άλλη οπτική γωνία, η διακοπή της εφαρμογής της γλυφοσάτης θα είχε ως ακούσια αλλά προβλέψιμη συνέπεια την αύξηση του κόστους της καλλιέργειας και την παράλληλη μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, όπως προβλέπεται από πολυάριθμες μελέτες.

Η επιστροφή στην παραδοσιακή γεωργία με τη χρήση άροσης δεν αποτελεί έγκυρη επιλογή

Η εφαρμογή της γλυφοσάτης επιτρέπει γεωργικές πρακτικές χωρίς άροση και με ελάχιστη χρήση χημικών εισροών για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ζιζανίων.

Διαβάστε περισσότερα Η επιστροφή στην παραδοσιακή γεωργία με τη χρήση άροσης δεν αποτελεί έγκυρη επιλογή

Μείωση της αποδοσης

Ο λόγος για τον οποίο η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται τόσο ευρέως είναι επειδή είναι εξίσου ασφαλής, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, και αποτελεσματική στη διαχείριση χωροκατακτητικών ζιζανίων.

Διαβάστε περισσότερα Μείωση της αποδοσης