Εκθέσεις μελέτης γλυφοσάτης

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη λίστα και να ζητήσετε αντίγραφο όλων των εκθέσεων των νέων μελετών glyphosate που ανατέθηκαν από τον Όμιλο Glyphosate Renewal ή τις εταιρείες μέλη του για τον Επιστημονικό Φάκελο 2020. Αυτός ο φάκελος υποβλήθηκε στην Ομάδα Αξιολόγησης για το Glyphosate στις 8 Ιουνίου 2020 για να ζητήσει την ανανέωση της άδειας χρήσης glyphosate στην ΕΕ μετά τη λήξη της ισχύος της τον Δεκέμβριο του 2022.

Επίσης σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε τη λίστα και να ζητήσετε ένα αντίγραφο όλων των εκθέσεων των μελετών glyphosate που ανατέθηκαν από τον προκάτοχό μας, την Task Force Glyphosate, για την αίτηση που υποβλήθηκε το 2012. Αυτές οι μελέτες ήταν μέρος του επιστημονικού φακέλου που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές το 2012 για να αποδειχθεί η ασφάλεια του glyphosate και να ζητηθεί η έγκριση της ΕΕ.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε και να ελέγξετε οποιαδήποτε από τις πλήρεις εκθέσεις μελέτης από την υποβολή του 2012 ή την πρόσφατη υποβολή του 2020, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω των υπερσυνδέσμων που παρέχονται στις λίστες αναφοράς που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω. Εάν επιθυμείτε να λάβετε όλες τις εκθέσεις μελέτης από την υποβολή του 2020 με μια κίνηση, επικοινωνήστε με την Ομάδα Ανανέωσης Glyphosate μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υποδεικνύει τον οργανισμό και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Παρέχοντας πρόσβαση στους φακέλους του 2012 και του 2020, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης δημοσίευσης του καταλόγου των νέων μελετών που ανατέθηκαν και των πρακτικών αλληλογραφίας και συναντήσεων με τις αρχές, ο Όμιλος Glyphosate Renewal στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την στιβαρότητα της δέσμευσής του για διαφάνεια.

Αποποίηση ευθύνης: Για το απόρρητο των δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι προσωπικές πληροφορίες και οι εγκαταστάσεις δοκιμών των μελετών σε σπονδυλωτά έχουν διαγραφεί από τα έγγραφα.