Οι διαδικασίες επεξεργασίας νερού στην ΕΕ εφαρμόζονται τακτικά σε ακατέργαστο νερό (π.χ. από ποτάμια ή υπόγεια ύδατα) που προορίζονται για παροχή πόσιμου νερού.

Ο ακριβής συνδυασμός των μεθόδων που χρησιμοποιούνται προσαρμόζεται τυπικά στην πηγή νερού για να διασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Οι διαδικασίες επεξεργασίας νερού ελέγχονται προσεκτικά από τους προμηθευτές νερού, γεγονός που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των βημάτων των επεξεργασιών και διασφαλίζει την τήρηση των προτύπων ποιότητας από τους καταναλωτές.

Όταν πρόκειται για την παραγωγή πόσιμου νερού, το κυρίαρχο μέρος του ακατέργαστου νερού υποβάλλεται σε απολύμανση. Το 99,9% του ακατέργαστου νερού που λαμβάνεται απευθείας από τα επιφανειακά ύδατα απολυμαίνεται (π.χ. με απολύμανση με χλώριο) για να αφαιρεθούν ίχνη χημικών ουσιών διαφορετικής πιθανής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων αγροχημικών) για να διασφαλιστεί ότι οι ουσίες είναι κάτω από τις απαιτούμενες τιμές κατωφλίου.

Το ίδιο ισχύει για το glyphosate και τον μεταβολίτη του AMPA, τα οποία αποικοδομούνται πολύ εύκολα με τις κοινές μεθόδους απολύμανσης (ιδιαίτερα χλωρίωση).

* Το αμινομεθυλοφωσφονικό οξύ (AMPA) είναι ο κύριος μεταβολίτης του glyphosate.