Κάθε χρόνο, έως και το 40 τοις εκατό των πιθανών συγκομιδών στον κόσμο χάνεται από επιβλαβείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανίων. Περίπου 30.000 διαφορετικά είδη ζιζανίων ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες για χώρο, νερό, θρεπτικά συστατικά και ηλιακό φως.

Ένας αγρότης που δεν εφαρμόζει ζιζανιοκτόνο ευρέος φάσματος μπορεί να υποφέρει από απώλειες συγκομιδής έως και 22% λόγω δυσκολίας στον έλεγχο των ζιζανίων.

Τα ζιζανιοκτόνα με βάση το glyphosate επιτρέπουν πρακτικές καλλιέργειας χωρίς άροση και μειωμένη άροση, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε λιγότερη διάβρωση του εδάφους και μείωση των εκπομπών άνθρακα. Για παράδειγμα, μόνο το 2014, η μείωση των εκπομπών άνθρακα ισοδυναμούσε με την αφαίρεση σχεδόν 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων από το δρόμο.