Χρήσεις

Χρήσεις

Η γλυφοσάτη είναι ένα μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως δραστική ουσία στο προϊόν Roundup® τη δεκαετία του 1970.

Ο όρος μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο σημαίνει ότι μπορεί να εξαλείψει σχεδόν κάθε τύπο ζιζανίων (μονοκοτυλήδονα, δικοτυλήδονα, πολυετή) στα οποία εφαρμόζεται. Έγινε ολοένα πιο σημαντικό στη βιώσιμη γεωργία ως σημαντικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων. Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες για χώρο, νερό, θρεπτικά συστατικά και ηλιακό φως.

Ένας γεωργός που δεν εφαρμόζει ζιζανιοκτόνο ευρέος φάσματος, π.χ. γλυφοσάτη, μπορεί να υποστεί απώλειες συγκομιδής έως και 22% λόγω δυσκολίας στην καταπολέμηση των ζιζανίων. Επιπλέον, υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα όπου ένας γεωργός πρέπει να απομακρύνει την ανεπιθύμητη βλάστηση για να αναπτύξει τις καλλιέργειές του και συνήθως η μέθοδος επιλογής είναι ένα μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο όπως η γλυφοσάτη λόγω της ασφάλειάς της όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, της ευκολίας χρήσης και του χαμηλού κόστους. Σήμερα, η γλυφοσάτη χρησιμεύει ως δραστική ουσία σε εκατοντάδες φυτοπροστατευτικά προϊόντα που είναι επί του παρόντος  εγκεκριμένα για χρήση στη γεωργία, στη διαχείριση της βλάστησης, σε χλοοτάπητες και κήπους και αλλού.

Προστασία καλλιεργειών και έλεγχος ζιζανίων

Στα 40 χρόνια χρήσης του, το glyphosate έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για τους αγρότες που θέλουν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να εξασφαλίσουν πιο παραγωγικές σοδειές και να διατηρήσουν το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα για την προστασία των καλλιεργειών και τον έλεγχο των ζιζανίων

Βέλτιστες γεωργικές πρακτικές

Η χρήση γλυφοσάτης έχει διευκολύνει την αλλαγή στις γεωργικές πρακτικές. Με τον έλεγχο ενός ευρέος φάσματος ζιζανίων που περιλαμβάνει ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα, το glyphosate έχει εξαλείψει ή έχει μειώσει την ανάγκη για όργωμα των εδαφών.

Διαβάστε περισσότερα Βέλτιστες γεωργικές πρακτικές

Γεωργία διατήρησης εδαφών

Η γεωργία διατήρησης εδαφών είναι ένα σύστημα γεωργίας που προάγει την ελάχιστη διατάραξη του εδάφους (δηλ. χωρίς άροση), τη διατήρηση μιας μόνιμης εδαφοκάλυψης και τη διαφοροποίηση των φυτικών ειδών.

Διαβάστε περισσότερα Γεωργία διατήρησης εδαφών

Κοινωνικά οφέλη

Η ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ απαιτεί την υποβολή ενός κανονιστικού φακέλου υψηλής ποιότητας για την εκπλήρωση όλων των τυπικών κανονιστικών απαιτήσεων και διατάξεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΚ 884/2012.

Διαβάστε περισσότερα Κοινωνικά οφέλη