Είναι σημαντικό οι γεωργοί που χρησιμοποιούν τακτικά τη γλυφοσάτη στον αγρό να γνωρίζουν ακριβώς ποιά επίπτωση –αν υπάρχει– θα έχει αυτή στην υγεία τους.

Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Agricultural Health Study (AHS – Μελέτη για την Υγεία στη Γεωργία) παρακολούθησε συνεχώς πάνω από 50.000 άτομα που εφαρμόζουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η μελέτη για τη γλυφοσάτη διεξήχθη από ανεξάρτητους ερευνητές σε ακαδημαϊκούς φορείς ή/και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και χρηματοδοτήθηκε δημόσια, μεταξύ άλλων, από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία – όλα κυβερνητικά όργανα των ΗΠΑ.

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος των γεωργικών πρακτικών, του τρόπου ζωής και των γενετικών παραγόντων στην υγεία των γεωργών και των οικογενειών τους. Στη μακροχρόνια μελέτη, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν καμία συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γλυφοσάτης και του καρκίνου.