Στις 15 Ιουνίου 2021, η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (Assessment Group on Glyphosate ή AGG)* δημοσίευσε το προσχέδιο έκθεσης αξιολόγησης της ανανέωσης (dRAR) στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕ για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009).

Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης δημοσίευσε ένα περιληπτικό έγγραφο σχετικά με τα κύρια πορίσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και τις διαδικαστικές πτυχές των εργασιών της. Μπορείτε να βρείτε την επίσημη περίληψη μέσω αυτού του συνδέσμου. 

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) αναγνωρίζει την υποβολή του dRAR στην EFSA, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον Κανονισμό.

Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης θεωρεί ότι η γλυφοσάτη πληροί τα κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Το βήμα αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο κρίσιμο ορόσημο στην εν εξελίξει διαδικασία για την αίτηση ανανέωσης της αδειοδότησης της γλυφοσάτης στην ΕΕ, μια εξαιρετικά ισχυρή κανονιστική διαδικασία για τις δραστικές ουσίες και μία από τις αυστηρότερες στον κόσμο.

Ένα μέρος του dRAR είναι ο λεγόμενος «Κατάλογος μελετών που πρέπει να εκπονηθούν, που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη ή που είναι διαθέσιμες αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους». Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης παρείχε αυτόν τον κατάλογο στην Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης και το έγγραφο είναι διαθέσιμο για λήψη εδώ για κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης θα εξετάσει επαρκώς όλα τα σημεία που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό κατά τα μελλοντικά βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου της γλυφοσάτης.

Με περισσότερες από 180.000 σελίδες και 1.500 επιστημονικές μελέτες, ο φάκελος ανανέωσης για τη γλυφοσάτη του 2020 είναι ο πιο ολοκληρωμένος που έχει υποβληθεί ποτέ στις ευρωπαϊκές αρχές.

Ως επόμενο βήμα, η EFSA και ο ECHA θα δημοσιεύσουν την Έκθεση για μια περίοδο δημόσιων σχολίων διάρκειας 60 ημερών, η οποία αναμένεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021, και η οποία θα επιτρέψει στα Κράτη Μέλη, τους αιτούντες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό να συμμετάσχουν στην κανονιστικήδιαδικασία.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης εξακολουθεί να δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται και θα συμβάλλει σε όλες τις σχετικές πτυχές της εν εξελίξει διαδικασίας της ΕΕ για την επαναξιολόγηση και την επανέγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ με επιστημονικά τεκμηριωμένο και διαφανή τρόπο.

Οι ρυθμιστικοί φορείς σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες και δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

* Η Ομάδα Αξιολόγησης αποτελείται από τις ακόλουθες ρυθμιστικές αρχές τεσσάρων ευρωπαϊκών Κρατών Μελών: ANSES (Γαλλία), Nebih (Ουγγαρία), ctgb (Ολλανδία) και KEMI (Σουηδία).

Δελτία τύπου των Αρχών της ΕΕ: