Ένας εικονικός διάλογος πολιτικής που διοργανώθηκε από την EURACTIV και υποστηρίχθηκε από το GRG πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2021, ο οποίος συγκέντρωσε μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών για να συζητήσουν το επίκαιρο θέμα της συνεχιζόμενης ρυθμιστικής διαδικασίας ανανέωσης του glyphosate και τις πιθανές συνέπειες της εξάλειψής του από την εργαλειοθήκη των αγροτών .
Οι συμμετέχοντες στην επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου ενός διακεκριμένου επιστήμονα, δύο αγροτών και ενός αντιπροσώπου της GRG, βασίστηκαν στη συζήτηση στην επιστήμη πίσω από τη ρυθμιστική διαδικασία, στο ρόλο που παίζει η γλυφοσάτη στη γεωργία διατήρησης και στις εμπειρίες και τις ανάγκες των αγροτών.

Ο Δρ Emilio Gonzalez , Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Διατήρησης Γεωργίας (ECAF), και καθηγητής στη Σχολή Γεωργίας και Δασοπονίας στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα εστίασε στη γεωργία διατήρησης και την υποβάθμιση του εδάφους.
Κατά την άποψή του, το glyphosate είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη γεωργία διατήρησης, καθώς αντικαθιστά την άροση, επιμένοντας ότι το περιβάλλον όπου εφαρμόζεται το glyphosate είναι πολύ πιο ασφαλές από την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος. Σύμφωνα με τον Gonzalez, μεταξύ άλλων, η άροση επηρεάζει δυσμενώς τη βιοποικιλότητα.

Η ομάδα συγκέντρωσε επίσης δύο αγρότες από διαφορετικές περιφέρειες της ΕΕ για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να δώσουν τις απόψεις τους.

Ο Max Schulman, ένας αγρότης δημητριακών από τη Φινλανδία, μίλησε με ειλικρίνεια και είπε ότι το glyphosate είναι ένα εργαλείο που του δίνει τη δυνατότητα να επιτύχει καλά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την ελάχιστη απαιτούμενη δόση, αντικαθιστώντας τις πρακτικές άροσης και επιτρέποντάς του να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στο χωράφι, να εφαρμόζει λιγότερα ζιζανιοκτόνα και εξοικονόμηση κόστους.

Ο Pedro Gallardo , ένας καλλιεργητής δημητριακών από την Ισπανία, μια διαφορετική κλιματική περιοχή, εξιστόρησε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη φάρμα του, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων με τα ζιζάνια και της λειψυδρίας. Περιέγραψε τα οφέλη που βλέπει από τη χρήση της γλυφοσάτης, καθώς παρέχει έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου των ζιζανίων και του επιτρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερο νερό από ό,τι με άλλα εργαλεία που καταπολεμούν τα ζιζάνια.
Αυτά τα οφέλη που περιέγραψαν οι αγρότες έγιναν ακόμη πιο εμφανή σε αυτούς καθώς και οι δύο σταμάτησαν να χρησιμοποιούν glyphosate για χρονικές περιόδους. Η χρήση άλλων εργαλείων δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα και και οι δύο επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ξανά glyphosate.

Και οι δύο αγρότες τόνισαν ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να ακούσουν τις εμπειρίες και τις ανάγκες των αγροτών. Μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες, εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη ρυθμιστική διαδικασία της ΕΕ και στις αρχές που διεξάγουν τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση.

Η Karina von Detten, εκπρόσωπος της Nufarm, μέλος του GRG, εξέφρασε τη σημασία της διασφάλισης ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι επιστημονική. Επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία περιλαμβάνει ένα πολύ υψηλό σύνολο προτύπων και επανέλαβε ότι η Glyphosate Renewal Group έχει δεσμευτεί για τη διαφάνεια.
Υποστήριξε τους ισχυρισμούς των αγροτών ότι χωρίς το glyphosate στην εργαλειοθήκη τους, θα πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερα ζιζανιοκτόνα και να χρησιμοποιήσουν όργωμα, για να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα.
Διαβεβαίωσε ότι ο κλάδος εργάζεται δίπλα-δίπλα με τους αγρότες για τη σωστή χρήση του glyphosate και κοιτάζει το μέλλον δουλεύοντας σε εναλλακτικές λύσεις glyphosate, αλλά δήλωσε ότι ο κλάδος δεν είναι ακόμη εκεί.

Βρείτε την καταγραφή της εκδήλωσης σε αυτόν τον σύνδεσμο.