Η εφαρμογή της γλυφοσάτης επιτρέπει γεωργικές πρακτικές χωρίς άροση και με ελάχιστη χρήση χημικών εισροών για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ζιζανίων. Η πρόσφατη καινοτομία στη γεωργία ακριβείας και η ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή γεωργία έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν τους γεωργούς έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τη γλυφοσάτη με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, μειώνοντας, επομένως, και τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες ζιζανιοκτόνων.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της γεωργίας χωρίς τη χρήση γλυφοσάτης και χωρίς χρόνο για επενδύσεις και μετάβαση στη σύγχρονη ψηφιακή γεωργία, οι γεωργοί θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν σε πιο παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την άροση, συμπεριλαμβανομένων όλων των μειονεκτημάτων που τη συνοδεύουν.

Εκτιμάται ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 205 εκατομμύρια στρέμματα γης (στοιχεία της Eurostat για το 2016) θα επέστρεφαν σε συμβατικές πρακτικές άροσης, εάν δεν υπήρχαν διαθέσιμα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη. Από οικονομική άποψη, αυτή η μεταστροφή θα οδηγούσε σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμων κατά +15-44 λίτρα ανά 10 στρέμματα, που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενη αύξηση των εκπομπών CO2 κατά 1,4-3,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της άροσης στη γεωργία, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη γεωργία.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020 από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αγροτικών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (INRAE) και διεξήχθη κατ’ αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης, αναλύθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε η απώλεια της γλυφοσάτης και η επιστροφή στις παραδοσιακές πρακτικές άροσης στις γαλλικές εκτατικές καλλιέργειες. Το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι οι γεωργοί που εφαρμόζουν σήμερα γλυφοσάτη και υιοθετούν πρακτικές χωρίς άροση θα αντιμετώπιζαν αυξημένο κόστος παραγωγής έως και 79,83 ευρώ ανά 10 στρέμματα, κυρίως λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων και των απαιτήσεων για εργατικό δυναμικό. Μικρότερη αλλά και πάλι αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους θα αντιμετώπιζαν οι γεωργοί που υιοθετούν επί του παρόντος άλλες πρακτικές (αύξηση του κόστους που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 ευρώ ανά 10 στρέμματα).