Σήμερα 18 Αυγούστου, η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) ενημέρωσε την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο νέος επιστημονικός φάκελος που υποβλήθηκε από την GRG τον Ιούνιο είναι πλήρης και παραδεκτός, πράγμα που σημαίνει ότι πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΕ για τη Φυτοπροστασία. Μπορείτε να βρείτε τις επίσημες επιστολές της AGG παρακάτω.

Αυτό σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό ορόσημο στη διαδικασία για την ανανέωση της αδειοδότησης της γλυφοσάτης στην ΕΕ, η οποία μπορεί έτσι να περάσει στο επόμενο στάδιο: για τους επόμενους 11 μήνες, οι αρμόδιες αρχές της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, που αποτελούν μέρος της Ομάδας Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης, θα διεξαγάγουν την επιστημονικά τεκμηριωμένη εξέταση και αξιολόγηση του φακέλου μας. Ο τελευταίος περιέχει περίπου 1.500 επιστημονικές μελέτες (εκ των οποίων περίπου 100 είναι νέες), περίπου 12.000 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη γλυφοσάτη που θεωρούνται συναφή για την επιστημονική αξιολόγηση της ουσίας, καθώς και συμπληρωματικά δεδομένα και πληροφορίες για τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η γλυφοσάτη στη βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ για τη Φυτοπροστασία, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης υπέβαλε στην Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης φάκελο με επιστημονικά στοιχεία για την ασφάλεια της γλυφοσάτης στις 8 Ιουνίου 2020[1]. Στις 10 Ιουλίου, η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες για τον φάκελο, τις οποίες η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης υπέβαλε δεόντως εντός της ορισθείσας προθεσμίας της 24ης Ιουλίου. Η αλληλογραφία με την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης για το θέμα αυτό θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον παρόντα ιστότοπο.

Μετά το θετικό συμπέρασμα της Ομάδας Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης σχετικά με το παραδεκτό του φακέλου για τη γλυφοσάτη, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης θα καταστήσει τώρα εθελοντικά το μη εμπιστευτικό μέρος του υποβληθέντος φακέλου προσβάσιμο στον ιστότοπό της: σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)[2] θα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όποιον ενδιαφέρεται για το περιεχόμενό του.

Οι επιστολές της Ομάδας Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) σχετικά με το παραδεκτό μπορούν να βρεθούν εδώ: ΟυγγαρίαΣουηδία, Ολλανδία και Γαλλία.

Πιο κάτω παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για την ανανέωση της αδειοδότησης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη στην ΕΕ (εκτός από τυχόν καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω εξαιρετικών περιστάσεων).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα .

1 Μία εβδομάδα πριν από την προθεσμία της 15ης Ιουνίου που προβλέπεται στη διαδικασία αδειοδότησης της ΕΕ για τις δραστικές ουσίες

2 Προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται