Στις 20 Απριλίου 2021, διεξήχθη ένας εικονικός πολιτικός διάλογος  που διοργανώθηκε από τη EURACTIV με την υποστήριξη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης, κατά τη διάρκεια του οποίου ένα πάνελ έμπειρων επαγγελματιών συζήτησαν το επίκαιρο θέμα της εν εξελίξει κανονιστικής διαδικασίας για την ανανέωση της άδειας χρήσης της γλυφοσάτης και τις πιθανές επιπτώσεις της κατάργησής της από την εργαλειοθήκη των γεωργών.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ, μεταξύ των οποίων ένας διακεκριμένος επιστήμονας, δύο γεωργοί και ένας εκπρόσωπος της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης, βάσισαν τη συζήτηση στην επιστήμη πίσω από την κανονιστική διαδικασία, στον ρόλο που διαδραματίζει η γλυφοσάτη στη γεωργία διατήρησης εδαφών, καθώς και στις εμπειρίες και τις ανάγκες των γεωργών.

Ο Δρ. Emilio Gonzalez, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τη Γεωργία Διατήρησης Εδαφών (ECAF) και καθηγητής στη Σχολή Γεωργίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα, επικεντρώθηκε στη γεωργία διατήρησης εδαφών και την υποβάθμιση του εδάφους.

Κατά την άποψή του, η γλυφοσάτη είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη γεωργία διατήρησης εδαφών, καθώς αντικαθιστά την άροση. Επίσης, επέμεινε ότι το περιβάλλον όπου εφαρμόζεται η γλυφοσάτη είναι πολύ πιο ασφαλές από την υποβαθμισμένη γη και έδαφος. Σύμφωνα με τον Gonzalez, μεταξύ άλλων, η άροση επηρεάζει αρνητικά τη βιοποικιλότητα.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης δύο γεωργοί από διαφορετικές περιοχές της ΕΕ, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Ο Max Schulman, γεωργός σιτηρών από τη Φινλανδία, μίλησε με ειλικρίνεια και δήλωσε ότι η γλυφοσάτη είναι ένα εργαλείο που του επιτρέπει να επιτύχει καλά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την ελάχιστη απαιτούμενη δόση, αντικαθιστώντας τις πρακτικές άροσης και επιτρέποντάς του να δαπανά λιγότερο χρόνο στον αγρό, να εφαρμόζει λιγότερα ζιζανιοκτόνα και να εξοικονομεί κόστος.

Ο Pedro Gallardo, γεωργός σιτηρών από την Ισπανία, μια περιοχή με διαφορετικό κλίμα, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο αγρόκτημά του, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων από τα ζιζάνια και την έλλειψη νερού. Περιέγραψε τα οφέλη που έχει από τη χρήση της γλυφοσάτης, καθώς η γλυφοσάτη παρέχει έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης των ζιζανίων και του επιτρέπει να χρησιμοποιεί λιγότερο νερό σε σχέση με άλλα εργαλεία καταπολέμησης των ζιζανίων.
Αυτά τα οφέλη που περιέγραψαν οι γεωργοί έγιναν ακόμη πιο εμφανή όταν και οι δύο σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τη γλυφοσάτη για κάποιο χρονικό διάστημα. Η χρήση άλλων εργαλείων δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα, οπότε και οι δυο τους επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ξανά τη γλυφοσάτη.

Και οι δύο γεωργοί τόνισαν ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αφουγκράζονται και τις εμπειρίες και ανάγκες των γεωργών. Μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες στο πάνελ, εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην κανονιστική διαδικασία της ΕΕ και στις αρχές που διεξάγουν την εν εξελίξει αξιολόγηση.

Η Karina von Detten, εκπρόσωπος της Nufarm, μέλους της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης, μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι επιστημονικά καθοδηγούμενη. Διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία περιλαμβάνει μια δέσμη προτύπων πολύ υψηλού επιπέδου και επανέλαβε ότι η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης δεσμεύεται για τη διαφάνεια.
Στήριξε τους ισχυρισμούς των γεωργών ότι χωρίς τη γλυφοσάτη στην εργαλειοθήκη τους, θα έπρεπε να εφαρμόζουν περισσότερα ζιζανιοκτόνα και να χρησιμοποιούν άροση, για να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα.

Διαβεβαίωσε ότι ο κλάδος συνεργάζεται με τους γεωργούς για την ορθή χρήση της γλυφοσάτης και ότι ατενίζουν το μέλλον εργαζόμενοι σε εναλλακτικές λύσεις για τη γλυφοσάτη. Δήλωσε, ωστόσο, ότι ο κλάδος δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.

Μπορείτε να βρείτε την εγγραφή της εκδήλωσης σε αυτόν τον σύνδεσμο.