Τι νέο υπάρχει

Τι νέο υπάρχει

Εδώ θα βρείτε τα τελευταία νέα σχετικά με τη διαδικασία για την αδειοδότηση της γλυφοσάτης μετά το 2022 και πληροφορίες που είναι σχετικές στο πλαίσιο αυτό, παραδείγματος χάριν πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα νέων μελετών.

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε γνώμη, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε έγκριση

Στις 16 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Προσφυγών, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Κρατών Μελών της ΕΕ, δεν κατέληξε σε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ για άλλα δέκα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα .

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε καμία γνώμη κατά την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης

Στις 13 Οκτωβρίου, η Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (SCoPAFF), αποτελούμενη από εκπροσώπους των Kρατών Mελών της ΕΕ, δεν κατέληξε σε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ για άλλα δέκα χρόνια. Παρόλο που η πλειοψηφία των Kρατών Mελών ψήφισε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, δεν επιτεύχθηκε ειδική πλειοψηφία.

Διαβάστε περισσότερα .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρόταση για την επανέγκριση της γλυφοσάτης στην ΕΕ

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης για 10 έτη. Η Ομάδα για την Ανανέωση της Γλυφοσάτης (GRG) χαιρετίζει το σχέδιο κανονισμού, το οποίο βασίζεται στα ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Διαβάστε περισσότερα .

Η EFSA δημοσιεύει τα συμπεράσματά της για τη γλυφοσάτη

Στις 26 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε τα συμπεράσματά της σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της γλυφοσάτης στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, στα οποία δεν εντοπίστηκαν κρίσιμες περιοχές ανησυχίας.

Διαβάστε περισσότερα .

Η επιτροπή προσφυγών δεν έλαβε απόφαση κατά την ψηφοφορία σχετικά με την παράταση της περιόδου έγκρισης για τη γλυφοσάτη

Στις 15 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Προσφυγών δεν κατέληξε σε απόφαση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση της τρέχουσας έγκρισης της γλυφοσάτης κατά ένα έτος.

Διαβάστε περισσότερα .

Η SCoPAFF δεν κατέληξε σε απόφαση κατά την ψηφοφορία σχετικά με την παράταση της τρέχουσας έγκρισης της γλυφοσάτης

Στις 14 Οκτωβρίου, η Μόνιμη Επιτροπή για τα Φυτά, τα Ζώα, τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Επιτροπή PAFF) δεν κατέληξε σε απόφαση για παράταση της τρέχουσας έγκρισης της γλυφοσάτης κατά ένα έτος.

Διαβάστε περισσότερα .

Ανανέωση Γλυφοσάτης στην ΕΕ - Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων

Στις 30 Μαΐου Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της επανεξέτασης της ταξινόμησης της γλυφοσάτης.

Διαβάστε περισσότερα Ανανέωση Γλυφοσάτης στην ΕΕ - Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων

Η δήλωση της GRG σχετικά με τα ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα για τις αξιολογήσεις της γλυφοσάτης

Στις 10 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου (σύνδεσμος), ενημερώνοντας ότι η αξιολόγηση για την ανανέωση της άδειας για τη δραστική ουσία γλυφοσάτη στην ΕΕ, όπως ορίζεται από τον κανονισμό της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009), θα καθυστερήσει.

Διαβάστε περισσότερα Η δήλωση της GRG σχετικά με τα ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα για τις αξιολογήσεις της γλυφοσάτης

Πολιτικός Διάλογος – Συζητήσεις για τη Γεωργία: Εμπειρίες από τον αγρό

Στις 20 Απριλίου 2021, διεξήχθη ένας εικονικός πολιτικός διάλογος που διοργανώθηκε από τη EURACTIV με την υποστήριξη της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης, κατά τη διάρκεια του οποίου ένα πάνελ έμπειρων επαγγελματιών συζήτησαν το επίκαιρο θέμα της εν εξελίξει κανονιστικής διαδικασίας για την ανανέωση της άδειας χρήσης της γλυφοσάτης και τις πιθανές επιπτώσεις της κατάργησής της από την εργαλειοθήκη των γεωργών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον πολιτικό διάλογο

Ένα κανονιστικό ορόσημο στην εν εξελίξει διαδικασία της αίτησης για την ανανέωση της έγκρισης

Στις 15 Ιουνίου 2021, η Ομάδα Αξιολόγησης για το Glyphosate (AGG) κοινοποίησε το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης ανανέωσης με την EFSA και τον ECHA, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των φυτών. The AGG considers that glyphosate does meet the approval criteria set in the EU Regulation. Η αξιολόγηση θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα της ρυθμιστικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα Ένα κανονιστικό ορόσημο στην εν εξελίξει διαδικασία της αίτησης για την ανανέωση της έγκρισης

Η GRG σχολιάζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης για τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

Η GRG εκφράζει τη βαθιά της απογοήτευση για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Έκθεσης Ίδιας Πρωτοβουλίας για τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στις 8 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής ρήτρας που καλεί να αντιταχθεί στην εκ νέου έγκριση του glyphosate μετά τη λήξη της τρέχουσας άδειας στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δήλωση GRG

Ένας Διάλογος Πολιτικής - Ομιλίες Γεωργίας: Εμπειρίες από το Πεδίο

Ένας εικονικός διάλογος πολιτικής που διοργανώθηκε από την EURACTIV και υποστηρίχθηκε από το GRG πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2021, ο οποίος συγκέντρωσε μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών για να συζητήσουν το επίκαιρο θέμα της συνεχιζόμενης ρυθμιστικής διαδικασίας ανανέωσης του glyphosate και τις πιθανές συνέπειες της εξάλειψής του από την εργαλειοθήκη των αγροτών .

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον διάλογο πολιτικής

Ο Φάκελος για τη Γλυφοσάτη είναι τώρα διαθέσιμος: Ακούσαμε και Μάθαμε

Πηγαίνουμε τη διαφάνεια στο επόμενο επίπεδο: ακούσαμε και μάθαμε. Με τη χορήγηση εύκολης, απρόσκοπτης και απεριόριστης πρόσβασης στις επιστημονικές μελέτες της γλυφοσάτης που αποτελούν μέρος του φακέλου για την εκ νέου αδειοδότηση αυτής της ουσίας στην ΕΕ, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης κάνει ένα πρωτοφανές βήμα και θέτει τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας που έχουν υπάρξει ποτέ σε κανονιστική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα Ο Φάκελος για τη Γλυφοσάτη είναι τώρα διαθέσιμος: Ακούσαμε και Μάθαμε

Ο νέος φάκελος για τη γλυφοσάτη είναι παραδεκτός

Σήμερα 18 Αυγούστου, η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νέος επιστημονικός φάκελος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουνίου από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης είναι παραδεκτός. Η Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης θα ξεκινήσει τώρα την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ασφάλειας της γλυφοσάτης.

Διαβάστε περισσότερα Ο νέος φάκελος για τη γλυφοσάτη είναι παραδεκτός

Επιστολή καλωσορίσματος από την Πρόεδρό μας

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπό μας. Στις 27 Απριλίου, επαναλειτουργήσαμε τον ιστότοπο glyphosate.eu για να συμμετάσχουμε στην επικοινωνία γύρω από τη γλυφοσάτη και τη διαδικασία επανέγκρισής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα Επιστολή καλωσορίσματος από την Πρόεδρό μας

Ο Επιστημονικός Φάκελος για τη Γλυφοσάτη υποβλήθηκε

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης υπέβαλε τον επιστημονικό φάκελο ενόψει της νέας αξιολόγησης και εκτίμησης του κινδύνου της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη. Ο υποβληθείς επιστημονικός φάκελος, που περιλαμβάνει 100 νέες μελέτες, θα είναι προσβάσιμος μέσω αυτού του ιστότοπου.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Glyphosate Επιστημονικός Φάκελος Υποβλήθηκε