Στις 20 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης για 10 έτη (σύνδεσμος).

 Η Ομάδα για την Ανανέωση της Γλυφοσάτης (GRG) χαιρετίζει το σχέδιο κανονισμού, το οποίο βασίζεται στα ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

 Όπως αναφέρει η Επιτροπή, “η γλυφοσάτη έχει υποβληθεί σε δύο ολοκληρωμένες αξιολογήσεις από το 2012, και οι δύο από τις οποίες δεν εντόπισαν καμία ανησυχία που να υποδεικνύει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια αδειοδότησης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009”.

 Το επόμενο βήμα είναι να ψηφίσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ επί της πρότασης της Επιτροπής. Η GRG πιστεύει ότι η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στα επιστημονικά συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε ψήφο υπέρ της επανέγκρισης.

 Η επανέγκριση της γλυφοσάτης θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και της κοινωνίας των πολιτών στο σύστημα της ΕΕ για τη ρύθμιση των δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων, το οποίο είναι ένα από τα αυστηρότερα στον κόσμο. 

Θα επέτρεπε επίσης στους αγρότες να διατηρήσουν τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη στην εργαλειοθήκη τους ως μέρος των πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων/ζιζανίων, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν αποτελεσματικά τα ζιζάνια, συμβάλλοντας σε έναν ασφαλέστερο εφοδιασμό τροφίμων.