Στις 13 Οκτωβρίου, η Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών (SCoPAFF), αποτελούμενη από εκπροσώπους των Kρατών Mελών της ΕΕ, δεν κατέληξε σε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ για άλλα δέκα χρόνια.

Παρόλο που η πλειοψηφία των Kρατών Mελών ψήφισε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, δεν επιτεύχθηκε ειδική πλειοψηφία. Αναμένουμε ότι το σχέδιο πρότασης θα παραπεμφθεί τώρα σε Eπιτροπή Προσφυγών.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης παραμένει βέβαιη ότι η ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης θα χορηγηθεί τελικά, καθώς η πρόταση βασίζεται στα ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία δεν διαπίστωσε καμία κρίσιμη περιοχή ανησυχίας.

Τα συμπεράσματα της EFSA συνάδουν με τις εκτιμήσεις των κορυφαίων ρυθμιστικών φορέων υγείας σε όλο τον κόσμο από σχεδόν 50 χρόνια επιστημονικής έρευνας.

Επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνεται μετά από μακρά διαδικασία, ακολουθώντας το σύστημα της ΕΕ για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών των φυτοφαρμάκων, ένα από τα αυστηρότερα στον κόσμο.

Η επανέγκριση της γλυφοσάτης θα επιτρέψει στους αγρότες να διατηρήσουν τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη στην εργαλειοθήκη τους ως μέρος των πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν αποτελεσματικά τα ζιζάνια, συμβάλλοντας σε έναν  πιο ασφαλή ευρωπαϊκό εφοδιασμό τροφίμων.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση grg@glyphosate.eu.