Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και τυχόν έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, http://www.glyphosate.eu (ο ιστότοπός μας). Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν από τις 15 Απριλίου 2020.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων Χρήσης για το αρχείο σας, καθώς και τυχόν μελλοντικές εκδόσεις τους, καθώς ενδέχεται να τους ενημερώνουμε κατά καιρούς.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Τα στοιχεία μας

 1. Η Glyphosate Renewal Group διαχειρίζεται την ιστοσελίδα.

1.1 Ο Όμιλος Glyphosate Renewal (GRG) είναι μια κοινοπραξία εταιρειών που επιδιώκει την ανανέωση της έγκρισης της ΕΕ για τη δραστική ουσία glyphosate το 2022. Τα σημερινά μέλη του Glyphosate Renewal Group είναι οι Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture BV, Ciech Sarzyna SA, Crop Alliance Unipessoal LDA., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. Ο Όμιλος Glyphosate Renewal χαιρετίζει το ενδιαφέρον για συμμετοχή από άλλες εταιρείες που υποστηρίζουν την ανανέωση του glyphosate.

1.2 Η διεύθυνσή μας είναι
Ομάδα Ανανέωσης Glyphosate
C/O Hume Brophy
Rue de la Science 41
1040 Βρυξέλλες
Βέλγιο

1.3 Η διεύθυνση email επικοινωνίας μας είναι GRG@glyphosate.eu


 1. Η ευθύνη σας για άλλους που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας ή τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τυχόν άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τον υπολογιστή ή τις συσκευές σας ή που επιτρέπεται ή μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τον υπολογιστή ή τις συσκευές σας ή που χρησιμοποιούν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο , γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και κάθε άλλη τεκμηρίωση που αναφέρεται σε αυτούς και ότι τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν επίσης να δεσμεύονται και να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, τέτοια άτομα δεν συμφωνούν με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή δεν επιθυμούν να δεσμεύονται από αυτούς, δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και δεν πρέπει να τους επιτρέψετε να το κάνουν.


 1. Άλλα έγγραφα που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας

3.1 Εκτός από αυτούς τους Όρους Χρήσης, η χρήση του ιστότοπού μας από εσάς διέπεται επίσης από τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Η δήλωση απορρήτου μας διέπει τη χρήση των πληροφοριών σας. Καθορίζει τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε, τα
λόγοι για τους οποίους το συλλέγουμε, πώς το χρησιμοποιούμε, πού μπορούμε να το μεταδώσουμε σε τρίτους, υπό ποιες συνθήκες
και για ποιους λόγους, και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που σχετίζεται με τη χρήση ή/και την επεξεργασία των πληροφοριών σας και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας.
(β) Η πολιτική μας για τα cookies διέπει τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στον ιστότοπό μας. Καθορίζει τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, τις συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να τοποθετήσουμε cookies στον υπολογιστή, τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies, όπως τον τρόπο αλλαγής των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας και ρυθμίσεις αποδοχής ή απόρριψης cookies.

3.2 Με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, αναγνωρίζετε ότι θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου μας και τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών σύμφωνα με με την πολιτική μας για τα cookies.

3.3 Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.


 1. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας μας

4.1 Δεν κάνουμε καμία δήλωση και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:
(α) ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή ή από οποιαδήποτε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία·
(β) η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη· ή
(γ) ο ιστότοπος θα είναι προσβάσιμος ή βελτιστοποιημένος σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, υπολογιστές, tablet, τηλέφωνα ή πλατφόρμες προβολής.

4.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών ή λειτουργικών λόγων, όπως η βελτίωση της εμφάνισης ή της λειτουργικότητας του ιστότοπου, ενημερώσεις περιεχομένου, περιοδική συντήρηση ή επίλυση τυχόν ζητημάτων που συνειδητοποιεί. Όπου αναμένουμε ότι πρέπει να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε προηγούμενη ειδοποίηση όπου είναι ευλόγως εφικτό.


 1. Αλλαγές που ενδέχεται να κάνουμε στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε άλλη τεκμηρίωση

5.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτούς τους Όρους Χρήσης, τη δήλωση απορρήτου μας, την πολιτική μας για τα cookies και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση αναφέρεται σε οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα. Μπορούμε να αλλάξουμε τους Όρους Χρήσης και την άλλη τεκμηρίωση για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων:
(α) να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την επιχείρησή μας·
(β) να λάβουμε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάνουμε στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν νέων δυνατοτήτων ή λειτουργιών που παρέχουμε, τυχόν προσαρμογών στα μέσα με τα οποία σας παρέχουμε ειδοποιήσεις ή οποιωνδήποτε αλλαγών στο περιεχόμενο, τον σκοπό ή τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου·
(γ) να περιγράφουμε με ακρίβεια τις τρέχουσες δραστηριότητές μας επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να είστε ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες πρακτικές μας·
(δ) για να σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες συλλογής πληροφοριών· ή
(ε) να διασφαλίσουμε ότι η τεκμηρίωσή μας συμμορφώνεται και παραμένει συμβατή με όλους τους ισχύοντες και μελλοντικούς νόμους, κανονισμούς και επίσημες οδηγίες.

5.2 Εάν απαιτείται από το νόμο, θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την άλλη τεκμηρίωση που αναφέρεται σε αυτούς, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στον ιστότοπο ή/και δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης ή άλλων τέτοια τεκμηρίωση στον ιστότοπό μας με νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται στην αρχή τους.

5.3 Συνεχίζοντας την πρόσβαση στον ιστότοπό μας αφού έχουμε ενημερώσει τους Όρους Χρήσης, τους όρους πώλησης ή/και τη συμφωνία περιεχομένου χρήστη, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις. Αναγνωρίζετε επίσης ότι συνεχίζοντας την πρόσβαση στον ιστότοπό μας αφού ενημερώσουμε τη δήλωση απορρήτου ή/και την πολιτική μας για τα cookies, ότι οι πρακτικές που ορίζονται σε αυτές τις ενημερωμένες πολιτικές θα ισχύουν για τον χειρισμό των πληροφοριών σας και τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

5.4 Πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και όλη την άλλη τεκμηρίωση που αναφέρεται σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους όρους που ισχύουν για εσάς εκείνη τη στιγμή.


 1. Ιδιοκτησία του υλικού στον ιστότοπό μας

6.1 Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το περιεχόμενό του ανήκουν είτε σε εμάς είτε με άδεια χρήσης σε εμάς. Όλα αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων του, εκτός από αυτές που εξουσιοδοτούνται ειδικά στο παρόν, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται από εμάς.

6.2 Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα και άλλες επωνυμίες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στον ή μέσω του ιστότοπού μας (συλλογικά, «Σήματα τρίτου μέρους») μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι μπορεί ή δεν επιτρέπεται να υποστηρίζει ή να συνδέεται ή να συνδέεται μαζί μας. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τους όρους που παρέχονται από τον κάτοχο ενός Σήματος Τρίτου, τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης ή εντός ή μέσω του ιστότοπου δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, σιωπηρά, καταστολή ή άλλως άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε από τα σήματα μας ή οποιωνδήποτε Σημάτων Τρίτων που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκάστοτε κατόχου, σε κάθε περίπτωση. Όλη η υπεραξία που δημιουργείται από τη χρήση των εμπορικών μας σημάτων θα μας ωφελήσει αποκλειστικά.


 1. Πληροφορίες και περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχονται σε βάση μη εξάρτησης

7.1 Ο ιστότοπός μας διατίθεται σε εσάς προκειμένου να σας παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με εμάς, τη δραστική ουσία glyphosate και τις δραστηριότητές μας. Δεν διαθέτουμε τον ιστότοπό μας για άλλους σκοπούς, εκτός από τους όρους που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

7.2 Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν προορίζεται να ερμηνευθεί ως συμβουλή. Δεν πρέπει να βασίζεστε σε κανένα από τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας για οποιονδήποτε σκοπό και πρέπει να ζητήσετε τη δική σας ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή προτού αποφασίσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε περιεχομένου διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή.

7.3 Δεν κάνουμε καμία δήλωση και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενο ή το υλικό που διατίθεται κατά καιρούς στον ιστότοπό μας είναι ακριβές, ενημερωμένο ή πλήρες.


 1. Επιτρέπεται η χρήση υλικών στον ιστότοπό μας

8.1 Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να μοιραστείτε το περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας για νόμιμους προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και μπορείτε επίσης να ενημερώσετε άλλους εντός του οργανισμού σας για το περιεχόμενο του ιστότοπού μας. Δεν μπορείτε με άλλο τρόπο να εξαγάγετε, να αναπαράγετε ή να διανείμετε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

8.2 Κάθε φορά που εκτυπώνετε, κατεβάζετε, μοιράζεστε ή μεταβιβάζετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας σε άλλους, δεν πρέπει να κάνετε προσθήκες ή διαγραφές ή να τροποποιείτε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε κείμενο από τον ιστότοπό μας, δεν πρέπει να τροποποιείτε ή να αλλάζετε εικόνες, μέσα ή γραφικά από τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο από τέτοιες εικόνες, μέσα ή γραφικά και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλο το περιεχόμενο που μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αποτελεί ακριβή αναπαράσταση του περιεχομένου όπως εμφανίζεται στον ιστότοπό μας.

8.3 Απαγορεύεται η χρήση ρομπότ, αράχνων, τεχνολογίας εξόρυξης δεδομένων ή απόξεσης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων εργαλείων τρίτων για την εξαγωγή ή την αναπαραγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων ή περιεχομένου από τον ιστότοπό μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

8.4 Κάθε φορά που μεταβιβάζετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό από τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε, πρέπει να μας αναγνωρίζετε ως συντάκτες αυτού του περιεχομένου ή υλικού (ή οποιουδήποτε άλλου συντάκτη όπου και αν πιστώνεται από εμάς) τη στιγμή που μεταβιβάζετε τέτοιο περιεχόμενο ή υλικό.


 1. Απαγορευμένες χρήσεις της ιστοσελίδας μας

9.1 Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε ή να μεταπωλήσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

9.2 Δεν πρέπει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να έχετε πρόσβαση, να παρεμβαίνετε, να καταστρέψετε ή να διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε μέρος του, τα συστήματά μας, οποιοδήποτε υλικό ή εξοπλισμό μας ή οποιαδήποτε δίκτυα στα οποία φιλοξενείται ο ιστότοπός μας, λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε τον ιστότοπο ή για να καταστήσουμε τον ιστότοπο διαθέσιμο σε εσάς, ή οποιοδήποτε υλικό, εξοπλισμό, δίκτυο, διακομιστή, λογισμικό ή τεχνολογία που ανήκει ή λειτουργεί από εμάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

9.3 Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας:
(α) για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς·
(β) για οποιονδήποτε δόλιο σκοπό·
(γ) να διεξάγουμε οποιαδήποτε αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή άμεσο ή έμμεσο μάρκετινγκ σε οποιονδήποτε με οποιονδήποτε τρόπο, ή άλλως να στέλνουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, να επικοινωνούμε με ή να εμπορευόμαστε σε οποιονδήποτε αγαθό, υπηρεσία ή επιχείρηση που δεν είναι εξουσιοδοτημένη από εμάς·
(δ) να ανεβάσετε, να φιλοξενήσετε ή να μεταδώσετε ιούς, κακόβουλο λογισμικό, adware, spyware, worms, δούρειους ίππους, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, λογικές βόμβες, ωρολογιακές βόμβες ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή κώδικα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση ή τη λειτουργία του τον ιστότοπο, το υλικό ή τα συστήματά μας ή τους υπολογιστές, τα tablet, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές οποιουδήποτε χρήστη ή άλλων τρίτων μερών ή να ανεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που περιέχει τέτοιο περιεχόμενο·
(ε) να επικοινωνεί με, να βλάπτει ή να προσπαθεί να βλάψει παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο· ή
(στ) με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τους όρους οποιουδήποτε από τα έγγραφα στα οποία αναφέρονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.

9.4 Δεν πρέπει να μας υποβάλετε πληροφορίες για εσάς εάν είστε κάτω των 18 ετών ή για οποιοδήποτε άλλο άτομο που:
(α) ηλικίας κάτω των 18 ετών· ή
(β) εάν είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, όταν δεν έχετε λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή τους να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με αυτούς σε εμάς.

9.5 Δεν πρέπει να μας υποβάλετε πληροφορίες που θεωρούνται «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες». «Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» είναι πληροφορίες για εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα ή που είναι γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες που αφορούν την υγεία σας ή τους , σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό.
9.6 Εάν κατά λάθος ή σκόπιμα υποβάλετε τέτοιες πληροφορίες σε εμάς, θα θεωρηθεί ότι έχετε συναινέσει στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/ 769).


 1. Ιοί και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο

10.1 Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας δεν περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να αποτρέψουμε τη μεταφόρτωση τέτοιων ιών ή σφαλμάτων στον ιστότοπό μας.

10.2 Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή ιούς στον ιστότοπό μας ή για οποιοδήποτε λογισμικό που ενδέχεται να μεταφερθεί στον υπολογιστή σας από τον ιστότοπό μας ή για οποιεσδήποτε συνέπειες μπορεί να έχει η παρουσία ή η λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων.

10.3 Πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε ενημερωμένη και αποτελεσματική προστασία κατά των ιών στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή περιήγησης.

10.4 Δεν πρέπει να ανεβάσετε ή να εισάγετε με άλλον τρόπο στον ιστότοπό μας ιούς, κακόβουλο λογισμικό, λογισμικό υποκλοπής spyware, adware, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή κώδικα που είναι επιβλαβές ή κακόβουλο.

10.5 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τρίτα μέρη, λογισμικό ή τεχνολογία για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τους διακομιστές, τα συστήματα, το υλικό, το λογισμικό ή τα δεδομένα μας.

10.6 Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επίθεση τύπου άρνησης υπηρεσίας στον ιστότοπό μας.

10.7 Δεν πρέπει να εκτελέσετε καμία ενέργεια που θα ήταν αντίθετη με τον νόμο περί κατάχρησης υπολογιστών του 1990.

10.8 Ενδέχεται να αναφέρουμε οποιαδήποτε παραβίαση ή ύποπτη παραβίαση αυτής της ρήτρας 11 (Ιοί και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο) στις αρμόδιες αρχές και ενδέχεται να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας.


 1. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

11.1 Σύνδεσμοι προς περιεχόμενο τρίτων ή ιστότοπους ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστότοπων που είναι προσβάσιμες μέσω οποιουδήποτε συνδέσμου(ων) στον ιστότοπό μας. Όλο το περιεχόμενο σε ιστότοπους τρίτων είναι εκτός του ελέγχου μας και δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι τέτοιο περιεχόμενο σχετίζεται με εμάς ή τον ιστότοπό μας, κατάλληλο ή κατάλληλο για χρήση ή προβολή, νόμιμο ή ακριβές.

11.2 Οποιοσδήποτε ιστότοπος τρίτων που είναι προσβάσιμος μέσω συνδέσμου στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους με τον οποίο συνδέεται από τον ιστότοπό μας, και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σχετικά με το ίδιο. Θα πρέπει να ελέγξετε τη δήλωση απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους για να διαπιστώσετε πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας προτού αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό τους και τις δυνατότητές του.


 1. Σύνδεσμοι στον ιστότοπό μας

12.1 Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

12.2 Όπου έχετε λάβει τη συγκατάθεσή μας για σύνδεση στον ιστότοπό μας:
(α) μπορείτε να παρέχετε συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι ιστότοποι και η χρήση τυχόν συνδέσμων προς τον ιστότοπό μας συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης.
(β) οπουδήποτε δημοσιεύετε έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι θα το πράξετε με τον κατάλληλο τρόπο και όχι με οποιονδήποτε τρόπο που είναι δυσφημιστικό ή απαξιωτικό προς εμάς, που παραποιεί εμάς ή την επιχείρησή μας, ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη σε εμάς ή στην επιχείρησή μας· και
(γ) δεν πρέπει να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας για να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης, συνεργασίας, συνεργασίας, επιχειρηματικής σχέσης, έγκρισης ή έγκρισης σε σχέση με εμάς, όπου δεν υπάρχει και σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση.

12.3 Μπορούμε να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης με τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης με τον ιστότοπό μας και σας ενημερώσουμε για το ίδιο, πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως ή να κάνετε την κατάργηση τυχόν συνδέσμων προς τον ιστότοπό μας.


 1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

13.1 Δεν αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας όταν θα ήταν παράνομο να το κάνουμε, για παράδειγμα, για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την εφαρμογή όλων ή μέρους των παρακάτω περιορισμών ευθύνης σε εσάς, οι περιορισμοί θα ισχύουν για εσάς μόνο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

13.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΕΞΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ Ή ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΑΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ
(α) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ,
(β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
(γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Αδυναμία ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ (ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ).
(δ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΤΟ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΛΙΚΟ.
(ε) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ.
(στ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗ Ή ΥΠΕΡΟΘΛΗΣΗ.
(ζ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ.
(η) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Ή
(i) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΣ,
ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ.

13.3 ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΛΥ ΑΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

13.4 Συμφωνείτε συγκεκριμένα ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου και ότι ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας από τα παραπάνω βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

13.5 ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ή ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

13.6 Στο βαθμό που οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτής της ρήτρας 14 (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ) είναι ανεφάρμοστη ως άμεσες εξαιρέσεις ευθύνης, θα ερμηνεύονται ως περιορισμοί ευθύνης, περιορίζοντας την ευθύνη μας προς εσάς στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.


 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

14.1 Εσείς (και επίσης οποιοδήποτε τρίτο μέρος για λογαριασμό ή για λογαριασμό του οποίου διαχειρίζεστε έναν λογαριασμό ή δραστηριότητα στον ιστότοπο) συμφωνείτε να υπερασπιστείτε (κατόπιν αιτήματός μας), να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από και έναντι τυχόν αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων νομικών και δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα (συμπεριλαμβανομένων ως αποτέλεσμα των άμεσων δραστηριοτήτων σας στον ιστότοπο ή εκείνων που διεξάγονται για λογαριασμό σας):
(α) οι μεταφορτώσεις σας, η πρόσβαση ή η χρήση του ιστότοπου·
(β) η παραβίαση ή η υποτιθέμενη παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης·
(γ) παραβίαση από μέρους σας οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσιότητας, εμπιστευτικότητας, ιδιοκτησίας ή απορρήτου·
(δ) η παραβίαση τυχόν νόμων, κανόνων, κανονισμών, κωδίκων, καταστατικών, διαταγμάτων ή διαταγών οποιωνδήποτε κυβερνητικών και οιονεί κυβερνητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των ρυθμιστικών, διοικητικών και νομοθετικών αρχών· ή
(ε) οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από εσάς.

14.2 Θα συνεργαστείτε όπως απαιτείται από εμάς για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και δεν θα διευθετήσετε καμία αξίωση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.


 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

15.1 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΑΒΗ». ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:
• (α) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
• (β) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
• (γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ή
• (δ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ, ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ ΙΟΣ.

15.2 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΜΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΔΙΑΦΕΡΙΣΜΕΝΗ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΤΣΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.

15.3 ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

( ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ.


 1. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

16.1 Αυτοί οι Όροι Χρήσης, τυχόν έγγραφα στα οποία αναφέρονται και τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς ή οποιαδήποτε έγγραφα στα οποία αναφέρονται, είτε συμβατικά είτε μη, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο.

16.2 Τα δικαστήρια του Βελγίου έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης και τυχόν έγγραφα στα οποία αναφέρονται.


 1. Πνευματική ιδιοκτησία

17.1 Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανήκουν είτε σε εμάς είτε με άδεια χρήσης και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και το λογισμικό προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το έγγραφο και αλλού στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπό μας, διατηρούνται.