Η Θέση της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης σε επιστημονικά θέματα

Η Θέση της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης σε επιστημονικά θέματα

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) υπέβαλε φάκελο 180.000 σελίδων στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων προς εξέταση από την Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG) του Κράτους Μέλους-Εισηγητή (ΚΜΕ) που αποτελείται από τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, με σκοπό την ανανέωση της άδειας χρήσης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη

Το ΚΜΕ αξιολόγησε τον εν λόγω φάκελο και δημοσίευσε μια έκδοση της αξιολόγησής του για διαβούλευση (το προσχέδιο Έκθεσης Αξιολόγησης της Ανανέωσης: dRAR). Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης για διαφάνεια, παρέχουμε σύντομες συνόψεις των διαφόρων στοιχείων του dRAR, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων για το πώς η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης προτίθεται να απαντήσει στα θέματα που έθεσε το ΚΜΕ, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Οι συνόψεις είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά

Θέση GRG σχετικά με δεδομένα μείωσης υπολειμμάτων χόρτου για αξιολόγηση χρόνιου κινδύνου άγριων θηλαστικών

Στο dRAR του 2021 για το glyphosate, το RMS ζήτησε τα δεδομένα μείωσης υπολειμμάτων χόρτου, που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του επιπέδου υπολειμμάτων που αναμένονται σε διαιτητικά είδη για την αξιολόγηση χρόνιου κινδύνου άγριων θηλαστικών, ενδέχεται να χρειαστεί να επανεκτιμηθούν χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες προσεγγίσεις ανάλυσης κινητικής. Η GRG πραγματοποίησε μια κινητική εκ νέου ανάλυση των δεδομένων από 22 σετ δοκιμών υπολειμμάτων χόρτου στις οποίες βασίζεται η μέση τιμή DT50 των 2,8 ημερών όπως παρουσιάζεται στο συμπέρασμα της EFSA (2015) για το glyphosate.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη θέση GRG στα δεδομένα μείωσης υπολειμμάτων χόρτου για την αξιολόγηση χρόνιου κινδύνου άγριων θηλαστικών

Υπολείμματα γλυφοσάτης σε τρόφιμα και διατροφική έκθεση

Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που προέρχονται τόσο από την επιστημονική βιβλιογραφία όσο και από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την ανίχνευση της γλυφοσάτης στα τρόφιμα που τρώμε και κατά συνέπεια στα ούρα. Δυστυχώς, αυτές οι αναφορές συχνά έχουν ελάχιστο πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο λήψης των δεδομένων ή το τι σημαίνουν οι αναφερόμενες τιμές όσον αφορά την ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα υπολείμματα γλυφοσάτης στα τρόφιμα και τη διατροφική έκθεση

GRG Industry Symposium: EUROTOX 2021 διαδικτυακό συνέδριο

Στις 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου EUROTOX 2021, ο Όμιλος Glyphosate Renewal διοργάνωσε ένα συμπόσιο του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν την Ομάδα Αξιολόγησης για τα τελικά σημεία που κυκλοφόρησε πρόσφατα το προσχέδιο της Έκθεσης Αξιολόγησης Ανανέωσης (dRAR) και την προτεινόμενη ταξινόμηση για το glyphosate στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το GRG Industry Symposium

Επιπτώσεις σε είδη που δεν αποτελούν στόχο

Η GRG έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο θέσης που περιγράφει λεπτομερώς τους βασικούς τομείς της αξιολόγησης οικοτοξικολογικού κινδύνου, που σχετίζονται με τις ενότητες «Επιπτώσεις σε είδη μη-στόχου» του dRAR.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις στα μη στοχευόμενα είδη

Το προσχέδιο RAR καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το glyphosate δεν έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το RMS έχει επαναξιολογήσει το glyphosate ως προς τη δυνατότητά του να είναι ένας ενδοκρινικός διαταράκτης, συμπεραίνωντας ότι το glyphosate δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτης μέσω των οιστρογονικών, ανδρογόνων, θυρεοειδικών και στεροειδογενών οδών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το προσχέδιο συμπερασμάτων RAR ότι το glyphsate δεν έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεδομένα παρακολούθησης γλυφοσάτης

Τα τελευταία 30 χρόνια το glyphosate έχει γίνει το πιο σημαντικό ζιζανιοκτόνο στην παγκόσμια γεωργία. Για τους αγρότες, τα ζιζανιοκτόνα glyphosate παρέχουν απλό, ευέλικτο και οικονομικό έλεγχο των ζιζανίων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα παρακολούθησης της γλυφοσάτης