Στις 10 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου (σύνδεσμος), ενημερώνοντας ότι η αξιολόγηση για την ανανέωση της άδειας για τη δραστική ουσία γλυφοσάτη στην ΕΕ, όπως ορίζεται από τον κανονισμό της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009), θα καθυστερήσει.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μια τέτοια καθυστέρηση θα προκαλέσει ειδική κανονιστική διαδικασία που θα οδηγήσει σε παράταση της περιόδου έγκρισης για την γλυφοσάτη, ενώ η διαδικασία ανανέωσης συνεχίζεται μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση.

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (GRG) αναγνωρίζει ότι αυτές οι διαδικαστικές καθυστερήσεις, μαζί με την παράταση της τρέχουσας περιόδου έγκρισης, αποτελούν τυπικές πρακτικές της κανονιστικής διαδικασίας της ΕΕ.
Αποτελεί επίσης έκφραση μιας πολύ διαφανούς διαδικασίας που παρέχει την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέρος στη διαδικασία και να υποβάλουν πληροφορίες και σχόλια, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών.

Η GRG αναγνωρίζει την απόφαση για παράταση της περιόδου έγκρισης, καθώς δίνει στην EFSA επιπλέον χρόνο για να αξιολογήσει διεξοδικά την αίτηση ανανέωσης και όλα τα σχετικά επιστημονικά στοιχεία.

Η GRG παραμένει προσηλωμένη στη συμμόρφωση και τη συμβολή σε όλες τις πτυχές της εν εξελίξει διαδικασίας της ΕΕ για την επαναξιολόγηση της γλυφοσάτης, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ με διαφανή και έγκαιρο τρόπο και με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Σε όλο τον κόσμο, οι κανονιστικοί φορείς συνεχίζουν να συμπεραίνουν ότι τα προϊόντα με βάση την γλυφοσάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και δεν ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Η GRG είναι πεπεισμένη ότι οι αρμόδιες αρχές θα καταλήξουν στο συμπέρασμα, στο τέλος της ενδελεχούς αξιολόγησής τους, ότι η γλυφοσάτη πληροί τις απαιτήσεις επανέγκρισης της ΕΕ.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με το grg@glyphosate.eu