Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης υπέβαλε τον επιστημονικό φάκελο, τηρώντας την προθεσμία υποβολής της 15ης Ιουνίου 2020, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη Φυτοπροστασία, ενόψει νέας αξιολόγησης και εκτίμησης του κινδύνου της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη. Ο φάκελος αυτός είναι απαραίτητος στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας για την ανανέωση της αδειοδότησης της ΕΕ για τη γλυφοσάτη έως το τέλος του 2022.

Στόχος του φακέλου είναι να παράσχει στις αρχές της ΕΕ τα επιστημονικά στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι η γλυφοσάτη δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για να καταστεί δυνατή αυτή η εκτίμηση του κινδύνου από τις αρμόδιες αρχές, ο υποβληθείς φάκελος περιλαμβάνει περίπου 1.000 επιστημονικές μελέτες, εκ των οποίων οι 100 είναι νέες. Καλύπτουν την πρώτη υποβολή αίτησης για αδειοδότηση της γλυφοσάτης στην ΕΕ (1998), την πρώτη ανανέωση της έγκρισης της ΕΕ (2017) και την τρέχουσα υποβολή για το 2020.

Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση περίπου 12.000 δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη γλυφοσάτη, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως προς τη συνάφεια και την αξιοπιστία τους.

Επιπλέον, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης έχει υποβάλει συμπληρωματικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία για τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η γλυφοσάτη στη βιοποικιλότητα. Η γλυφοσάτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων (IWM) και των πρακτικών καλλιέργειας χωρίς άροση (χωρίς διατάραξη του εδάφους με όργωμα), οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διατήρηση περισσότερης έκτασης γης για φυσικά ενδιαιτήματα και στην παροχή επαρκούς ποσότητας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για διαφάνεια, η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης θα διαθέσει σύντομα στον ιστότοπό της τον υποβληθέντα επιστημονικό φάκελο, ακολουθώντας τους κανονισμούς του ΓΚΠΔ (δεν θα αποκαλυφθούν προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες), επιτρέποντας την ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όποιον ενδιαφέρεται για το περιεχόμενό του.

Ο επιστημονικός φάκελος έχει υποβληθεί στην Ομάδα Αξιολόγησης της Γλυφοσάτης (AGG), η οποία αποτελείται από τους ρυθμιστικούς φορείς της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας. Με την υποβολή αυτή, η AGG μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία επιστημονικά τεκμηριωμένης αξιολόγησης της γλυφοσάτης και να αξιολογήσει την ασφάλειά της για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα παρακάτω και μια πλήρη περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης εδώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εικόνα